W lutym zużycie prądu było mniejsze o 9,5 proc.

  W lutym 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 8,3 proc., a jej zużycie mniejsze o 9,5 proc. – wynika z danych PSE.

  PSE przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w lutym 2013 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła 13 624 GWh, co oznacza, że była mniejsza o 8,3 proc. niż w lutym 2012 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w lutym 2013 roku wyniosło 12 930 GWh i było mniejsze o 9,5 proc. w porównaniu z lutym 2012 roku.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w lutym tego roku 7 561 GWh, co oznacza produkcję mniejszą o 7,83 proc. niż w analogicznym okresie 2012 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 309 GWh, co oznaczało produkcję o 10,82 proc. mniejszą niż w lutym 2013 roku.

  Miniony miesiąc to także mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W lutym 2013 roku wyniosła ona 406 GWh, co daje spadek o 9,92 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku.

  Spadek produkcji w lutym 2013 roku zanotowały również elektrownie wiatrowe. W ubiegłym miesiącu farmy wiatrowe wyprodukowały 814 GWh energii elektrycznej, czyli o 3,33 proc. mniej niż rok temu.

  W porównaniu z lutym 2012 roku wzrost produkcji stał się w ubiegłym miesiącu udziałem elektrowni wodnych zawodowych. Wyprodukowały one w lutym 2013 roku 226 GWh energii elektrycznej i było to o 41,3 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu minionego roku.

  W okresie styczeń – luty 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 28 764 GWh i była o 3,1 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2012 roku. Z kolei zużycie energii elektrycznej w Polsce w okresie styczeń – luty 2013 wyniosło 27 534 GWh i było mniejsze niż rok temu o 3,93 proc.