W marcu produkcja przemysłowa wzrosła o 7,0 proc. r/r

    Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu 2011 r. o 15,3% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 7,0% wobec wzrostu o 10,7% (po korekcie) w lutym, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

    „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku, ale o 0,4% niższym w porównaniu z lutym br.” – głosi komunikat GUS.

    Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 42,4% m/m i o 24,2% w ujęciu rocznym. W lutym wzrost wyniósł 23,0% r/r.

    „W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji metali – o 29,5%, mebli – o 28,0%, wyrobów z metali – o 20,6%, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych – o 19,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 18,5% oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17,2%” – czytamy dalej w komunikacie.

    Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku wystąpił w 12 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 10,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6,3%, urządzeń elektrycznych – o 4,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego – o 3,8% oraz w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 3,7%., podał też GUS.