W sierpniu produkcja przemysłowa wzrosła o 0,5%

    Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 0,5 proc. rdr, po wzroście o 5,2 proc. w lipcu, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,8 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w sierpniu rdr o 1,9 proc., a mdm spadła o 0,4 proc.

    W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,5 proc., maszyn i urządzeń – o 6,8 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 5,6 proc., artykułów spożywczych – o 4,8 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,5 proc., wyrobów z metali – o 3,8 proc.” – napisano w komentarzu.

    „Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 15 działach, m.in. w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 12,3 proc., w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 9,1 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 8,3 proc., mebli – o 7,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz w produkcji metali – po 5,6 proc.” – dodano.

    Ceny produkcji przemysłowej w sierpniu wzrosły o 3,1 proc. rdr, po wzroście o 3,6 proc. po korekcie rdr w lipcu, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,1 proc. – podał GUS.

    Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w sierpniu wzrosły o 3,0 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się.