W stronę słońca

  ABB dostarczy rozwiązania z zakresu energetyki i automatyki dla jednej z największych na świecie elektrowni słonecznych. Rozwiązanie obejmuje urządzenia sterujące umożliwiające 1 248 parabolicznym rynnom wychwycenie maksymalnej ilości energii ze słońca. W skład wdrożenia wchodzą produkty i systemy energetyki i automatyki, a także systemy dla 100-megawatowej elektrowni słonecznej Extresol 1 i 2 oraz pola kolektorów słonecznych w Extremadura, w zachodniej Hiszpanii.

  Każda z elektrowni Extresol 1 i 2 będzie produkować 50 MW energii elektrycznej wytwarzanej przez ogromne pole słoneczne składające się z parabolicznych, rynnowych kolektorów słonecznych zajmujących powierzchnię ponad 510 000 m2, co równa się 70 boiskom do piłki nożnej.

  Wspólnie, obie elektrownie będą generować wystarczającą ilość prądu by zaopatrzyć 60 000 hiszpańskich gospodarstw domowych w czystą energię elektryczną. Jednocześnie nie dojdzie do emisji 298 000 ton metrycznych CO2 rocznie. Otwarcie Extresol 1 zaplanowane jest na koniec 2009 roku, a elektrownia Extresol 2 ma ruszyć sześć miesięcy później.

  Razem ze 100-megawatowymi elektrowniami słonecznymi Andasol 1 i 2 znajdującymi się w sąsiedniej Andaluzji, dla których ABB również dostarczała rozwiązanie z zakresu energetyki i automatyki, Extresol jest jednym z największych projektów pozyskiwania energii ze słońca na świecie. Oba projekty są własnością Sener i Cobra, dwóch hiszpańskich firm inżyniersko – konstrukcyjnych.

  Szeroki zakres dostaw ABB dla Extresol obejmuje systemy sterowania dla elektrowni i parabolicznych, rynnowych kolektorów, oprzyrządowanie, silniki, napędy i urządzenia niskiego napięcia, jak również wyposażenie stacji energetycznej, tak by do krajowej sieci energetycznej energia dostarczana była w sposób bezpieczny i niezawodny.

  Rozwiązanie zawiera również programowalne sterowniki AC500 wyposażone w zaawansowany algorytm ustalania położenia słońca, stworzony przez ABB specjalnie do parabolicznych, rynnowych kolektorów i urządzeń śledzących słońce. Algorytm umożliwia kolektorom śledzenie wędrówki słońca w granicach błędu do 0,03 stopni. Dzięki temu możliwa jest absorpcja maksymalnej ilości energii słonecznej przez cały czas.

  Każdy z 1 248 kolektorów jest wyposażony w sterownik AC500 PLC. Oprócz tego, że sterowniki charakteryzują się niezwykłą dokładnością, to są również certyfikowane do pracy w ekstremalnych warunkach silnego nasłonecznienia w ciągu dnia i niskich temperatur w nocy.

  Paraboliczne, rynnowe kolektory są najbardziej efektywną i najszerzej stosowaną metodą wytwarzania energii słonecznej na dużą skalę. Kolektory to paraboliczne lustra, które odbijają i skupiają światło słoneczne na rurach wypełnionych cieczą przenoszącą ciepło. Ciecz jest następnie wykorzystywana do podgrzewania pary w turbinie, która generuje energię elektryczną.

  ABB odegrała wiodącą rolę w stworzeniu technologii skupiania promieni słonecznych, a także technologii parabolicznych rynien, którą rozwinęła w latach 90-tych. Wtedy powstał rozproszony system sterowania dla pierwszego na świecie urządzenia testowego wykonanego na zlecenie Międzynarodowej Agencji Energii na Platforma Solar de Almería (PSA) w Hiszpanii. PSA jest wiodącym w Europie urządzeniem testowym technologii skupiania promieni słonecznych.