W styczniu zużycie energii wzrosło o 2,98 proc.

  W styczniu br. krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 14 541 GWh i było większe o 2,98 proc. niż w styczniu roku 2009 – informuje PSE Operator. Produkcja ogółem energii elektrycznej wyniosła w styczniu 14 705 GWh i była wyższa o 1,96 proc. niż w styczniu roku 2009.

  W styczniu br. najwięcej – 8 624 GWh – wyprodukowały elektrownie na węgiel kamienny, to wzrost produkcji tych elektrowni o 6,17 proc. wobec stycznia roku 2009. Produkcja elektrowni na węgiel kamienny stanowiła 58,6 proc. krajowej produkcji energii w styczniu br.

  Elektrownie na węglu brunatnym w styczniu 2010 r. wyprodukowały 4 315 GWh, to mniej aż o 10,22 proc. niż w styczniu roku poprzedniego. Elektrownie na węgiel brunatny w styczniu br. wyprodukowały 29,4 proc. energii w kraju.

  Elektrownie gazowe w styczniu br. wyprodukowały 526 GWh (wzrost o 13,58 proc.) – to 3,6 proc. krajowej produkcji energii, a elektrownie wiatrowe 86 GWh (wzrost o 20,19 proc.) – 0,6 proc. produkcji energii w kraju.

  W grudniu 2009 r. PSE Operator prognozował, że w całym roku 2010 krajowe zużycie energii wzrośnie o 1 proc. w porównaniu do roku 2009. Prognoza ta zostanie zweryfikowana w kwietniu 2010 r., kiedy będą znane dane operatywne o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w pierwszych trzech miesiącach roku.

  Na styczniowy wzrost zapotrzebowania na energię bez wątpienia wpływ miały warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury. Można spodziewać się, że także w lutym br. zużycie energii będzie większe niż w lutym 2009 r.