Warszawski PEC inwestuje w światłowody

  Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, poza inwestycjami w modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego, rozwija sieć światłowodową SPECM@N. Do końca 2011 roku SPEC da Warszawie ponad 90 km tras światłowodowych.

  Światłowody to najlepsze medium do transmisji danych. Wykorzystanie sieci światłowodowych wspiera rozwój telepracy, przyspiesza przesył informacji. Umożliwia to wprowadzenie wielu usług, które nie są dostępne w tradycyjnych sieciach opartych o kable miedziane.

  SPECM@N jest już obecna na terenie Mokotowa, Śródmieścia, Woli, Bemowa, Żoliborza. SPEC położył pod ulicami Warszawy 7 magistralnych linii światłowodowych o łącznej długości ponad 45 km oraz projektuje 6 kolejnych magistral. W tym roku SPEC dotrze ze światłowodami do Pragi Północ i Południe oraz na Ochotę. Do 2011 roku sieć będzie liczyć ponad 90 km.

  – SPECM@N nie jest core biznesem SPEC, ale i tak w tym roku nakłady na rozbudowę sieci sięgną 2,4 proc. ogółu nakładów inwestycyjnych spółki, stanowiąc jednocześnie ok. 37 proc. naszych nakładów na informatyzację. Nasi klienci to znaczący w Warszawie operatorzy telekomunikacyjni. W ubr. podwoiliśmy przychody z tytułu świadczenia usług teleinformatycznych. W tym roku planujemy ich wzrost o ok. 400 proc. w porównaniu z 2009 r. – mówi Andrzej Dańczak, szef IT w SPEC.

  Spółka wobec klientów zainteresowanych korzystaniem ze światłowodów, stosuje indywidualne podejście.

  – Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wyrafinowanym wymaganiom. Klienci oczekują od nas zestawienia łącza, w tym zaprojektowania i wybudowania przyłącza światłowodowego, jego pomiarów, przekazania do eksploatacji z jednoczesnym zagwarantowaniem określonego poziomu dostępności usług SLA – wymienia Andrzej Dańczak.

  Także opłaty za usługę mają charakter indywidualny. Składają się z dwóch elementów: jednorazowej opłaty przyłączeniowej oraz miesięcznego abonamentu, którego wysokość zależy od liczby włókien i liczby kilometrów dzierżawionej sieci światłowodowej. Dzięki tak zindywidualizowanej ofercie, usługa SPEC wobec usług innych warszawskich operatorów jest tańsza o kilkanaście procent.

  Spółka buduje sieć światłowodową wzdłuż 1700 km swoich rurociągów ciepłowniczych. SPEC ma więc ogromny potencjał, by systematycznie powiększać zasięg światłowodów w Warszawie. SPECM@N powstaje z wykorzystaniem najwyższej klasy urządzeń i komponentów światłowodowych, zgodnie z najnowszymi trendami teleinformatyki.

  SPEC wykorzystuje światłowody do zdalnego sterowania i monitorowania sieci ciepłowniczej, przesyłania danych w swojej sieci korporacyjnej. Szerokopasmowe łącza umożliwiają funkcjonowanie GIS (Systemie Informacji Geograficznej), a także zapewnią wysoką wydajność planowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego. SPEC może samodzielnie świadczyć usługi w zakresie szerokiego pasma, przy zachowaniu warunków SLA.

  SPEC zyskał status operatora teleinformatycznego, by stać się operatorem dla operatorów i udostępnić im potencjał swojej sieci. SPECM@N jest dedykowana klientom, którzy oczekują wysokiej jakości oraz przepustowości łączy telekomunikacyjnych. Może stanowić wsparcie dla firm o rozproszonej strukturze na terenie Warszawy przy szybkim i bezpiecznym przekazywaniu informacji. Firmy telekomunikacyjne mogą wykorzystać SPECM@N do bezpiecznego i szybkiego zwiększania przepustowości między centrami przetwarzania i węzłami sieci. Z kolei dla operatorów TV kablowych może stanowić wsparcie dla infrastruktury dystrybucyjnej a sieci osiedlowe mogą wykorzystywać połączenia światłowodowe (ciemne włókna) lub dzierżawić przepustowość w technologii FE/GbE. SPECM@N jest administrowana przez zespół wysokiej klasy specjalistów IT, którzy korzystają z kwalifikowanych narzędzi software’owych do monitorowania pracy węzłów sieciowych i zarządzania wydajnością.