Wdrożenia systemów CMMS

  Przedstawiamy sześć najważniejszych wniosków z badania dotyczącego wdrożeń systemów CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) w polskich firmach produkcyjnych, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

  1. Jeden system, wiele korzyści

  Zdaniem respondentów najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia systemu CMMS to: zagwarantowanie sprawności maszyn zgodnie z wymaganiami jakości (72%), redukcja kosztów związanych z utrzymaniem ruchu (64%) oraz wzrost jakości wykonywanych zadań (57%). Poza tym co drugi ankietowany wskazał zwiększenie zdolności produkcyjnych i redukcję zapasów magazynowych, a co trzeci – zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

  2. Na co zwracają uwagę klienci?

  Podczas zakupu systemu CMMS respondenci kierują się takimi czynnikami, jak: funkcje systemu (72%), możliwość integracji z innymi systemami (46%), koszt zakupu (35%) i koszt eksploatacji (28%), a także serwis powdrożeniowy (25%), potencjalne zyski (14%), marka producenta (12%) oraz czas zwrotu z inwestycji – ROI (10%).

  3. Najważniejsze funkcje CMMS

  Z perspektywy 90% sondowanych użytkowników najważniejszymi funkcjami systemu klasy CMMS jest rejestracja zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego (np. awarii, remontów) oraz planowanie ich przeglądów. Dla 65% osób dużą rolę odgrywa analiza i ocena działań w obszarze UR, a dla połowy ankietowanych – zarządzanie wyposażeniem przedsiębiorstwa oraz personelem służb UR.

  4. Poziom zadowolenia

  Na pytanie: „Czy są Państwo zadowoleni ze stosowanego w zakładzie systemu CMMS?” ankietowani odpowiedzieli w następujący sposób: „ogólnie jesteśmy zadowoleni” (46%), „jesteśmy częściowo zadowoleni” (25%), „jesteśmy bardzo zadowoleni” (13%). Pozostali uczestnicy badania przyznali, że w ogóle nie są usatysfakcjonowani tym rozwiązaniem.

  5. Wdrożenie systemu CMMS nie zawsze przebiega bez zakłóceń

  W 17% przypadków wdrożenie systemu CMMS w zakładzie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Pozostali respondenci przyznali, że podczas wdrażania systemu pojawiło się sporo problemów, jednak nie były one trudne do rozwiązania (34%), lub pojawiły się poważne problemy (21%). Reszta osób przyznała, że wdrożenie CMMS przebiegło niemalże bez żadnych zakłóceń (28%).

  6. Źródła problemów

  Za główne przyczyny problemów we wdrażaniu systemów CMMS zostały uznane: wprowadzenie niewystarczających danych, np. o maszynach i pracownikach (43%), nieodpowiednie nadanie uprawnień poszczególnym użytkownikom (38%), problemy techniczne przy instalacji programu (28%), brak zaangażowania w szkolenia (20%), niewystarczające testowanie programu (16%) oraz wybór nieodpowiedniego programu (14%).


  ◾ 40% ankietowanych twierdzi, że główną korzyścią wynikającą z wdrożenia systemu CMMS jest minimalizacja nakładów pracy związanych z obróbką dokumentów tradycyjnych.

  ◾ 1 na 4 osoby uważa, że najważniejszą funkcją systemu CMMS jest zarządzanie rozliczeniami, zakupami i sprzedażą wyposażenia.

  ◾ 9% respondentów podczas zakupu systemu klasy CMMS kieruje się referencjami dostawcy.


  Agata Abramczyk