We wrześniu zużycie prądu mniejsze o ponad 3 proc.

  We wrześniu 2012 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 5,69 proc., a jej zużycie mniejsze o 3,26 proc. – wynika z danych PSE Operator.

  PSE Operator przedstawił informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce we wrześniu 2012 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej we wrześniu 2012 roku wyniosła 12 306 GWh, co oznacza, że była mniejsza o 5,69 proc. niż w takim samym miesiącu 2011 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej we wrześniu 2012 roku wyniosło 12 200 GWh i było mniejsze o 3,26 proc. niż we wrześniu 2011 roku.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały we wrześniu tego roku 6 389 GWh, co oznacza produkcję mniejszą o 10,94 proc. niż w analogicznym okresie 2011 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 507GWh, co oznaczało produkcję tylko o 0,78 proc. mniejszą niż we wrześniu 2011 roku.

  Miniony miesiąc to większa niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. We wrześniu 2012 roku wyniosła ona 365 GWh, co oznaczało wzrost o 31 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Wzrost produkcji we wrześniu 2012 roku zanotowały elektrownie wiatrowe. W ubiegłym miesiącu farmy wiatrowe wyprodukowały 274 GWh energii elektrycznej, czyli o 30,03 proc. więcej niż rok temu.

  W porównaniu z wrześniem 2011 roku znaczny spadek produkcji stał się w ubiegłym miesiącu udziałem elektrowni wodnych zawodowych. Wyprodukowały one we wrześniu 2012 roku 116 GWh energii elektrycznej i było to o 24,17 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu minionego roku.

  W okresie styczeń- wrzesień 2012 produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 117 993 GWh, co oznacza, że była mniejsza o 1,71 proc. niż w analogicznych miesiącach 2011 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w pierwszych dziewięciu miesiącach 2012 roku wyniosło 115 978 GWh i było mniejsze o 0,19 proc. niż w analogicznym okresie 2011 roku.