Wentylatory HVLS, czyli jakość powietrza a efektywność pracy

Wentylacja magazyn hala magazynowa HVLS
Źródło: archiwum redakcji

Jakość powietrza w zakładzie jest jednym z głównych czynników decydujących o komforcie pracy. Nic przecież nie jest ważniejsze od powietrza, którym oddychamy. O odpowiednią jakość powietrza można zadbać dzięki zastosowaniu wentylatorów HVLS (high-volume, low-speed). Urządzenia te wymuszają obieg dużych ilości powietrza, zużywając przy tym minimum energii.

Badanie przeprowadzone w 2014 r. przez Indian Statistical Institute „The Impact of Temperature on Productivity and Labor Supply: Evidence from Indian Manufacturing” pokazało, że produktywność pracowników zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Zanotowano 3-procentowy spadek produktywności na każdy dodatkowy 1°C temperatury w pomieszczeniu. Badanie dowiodło również, że podwyższona temperatura może wpływać na pogorszenie skupienia i ogólnej uwagi pracownika. Jest to zjawisko zauważone w obiektach różnych gałęzi przemysłu.

Zalety wentylatorów HVLS

HVLS w porównaniu z tradycyjnymi wentylatorami przynoszą następujące korzyści: zredukowany hałas, zmniejszoną ilość zużywanej energii w odniesieniu do powierzchni oraz ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Ponadto działają one bezprzewodowo, co poprawia bezpieczeństwo pracy – wyeliminowane zostają kable będące potencjalnymi przeszkodami, o które pracownik może się potknąć. Podczas ciepłych, letnich miesięcy jedno urządzenie HVLS może zastąpić nawet 20 wentylatorów podłogowych lub 12 wentylatorów o średnicy 48 cali typu barrel fan (bębnowe), przyczyniając się do obniżenia temperatury w pomieszczeniu o 12°C.

Kontrola temperatury

Dobrej jakości urządzenie HVLS wymusza obieg ciepłego powietrza znajdującego się przy suficie, co pozwala zaoszczędzić do 30% kosztów ogrzewania oraz równo rozdystrybuować ciepłe powietrze w pomieszczeniu. Dzięki temu urządzenie jest również przydatne w miesiącach zimowych. Ten rodzaj równowagi termicznej jest bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym stworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

W jednym z magazynów w Nashville (USA) zainstalowane były jedynie wentylatory podłogowe w celu chłodzenia wnętrza budynku w czasie upałów. W ten sposób zapewniono ulgę wyłącznie pracownikom znajdującym się w bezpośredniej bliskości wentylatora. Z powodu przegrzania zachorował menedżer placówki, a obiekt musiał zostać zamknięty na czas największych upałów.

W magazynie zdecydowano się na zmiany. Mając na uwadze jego rozmiar, zainstalowano w nim urządzenia HVLS o średnicy 4 m, które w sposób ciągły wymuszają obieg powietrza. Od tego czasu obiekt otwarty jest przez cały rok i nie zanotowano w nim spadku produktywności. Sami pracownicy potwierdzają, że jest to bardziej przyjazne środowisko pracy niż inne, klimatyzowane obszary zakładu.

Obniżenie zanieczyszczenia powietrza

Kolejnym problemem, który może zostać rozwiązany dzięki zastosowaniu wentylatorów HVLS, jest zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych. Ponieważ zanieczyszczenia mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie pracowników, ich redukcja może zmniejszyć to ryzyko, a w konsekwencji zwiększyć produktywność. Poprzez ciągły obieg powietrza urządzenia wentylacyjne zapobiegają stagnacji i odkładaniu się kurzu oraz pyłów.

Ponadto dzięki zastosowaniu urządzeń HVLS można kontrolować wilgotność – zwłaszcza gdy spowodowana jest kondensacją wody. Często zdarza się bowiem, że wilgoć kondensuje się na podłodze w miejscu pomiędzy dwoma obszarami, w których warunki powietrza są regulowane w inny sposób. Stwarza to zagrożenie dla pracowników. Odpowiedni obieg powietrza wewnątrz pomieszczeń wysusza skondensowaną ciecz, zmniejszając ryzyko wypadku i ryzyko tworzenia się kultur bakterii oraz pleśni w zawilgoconych miejscach. Inną korzyścią wynikającą z usunięcia wilgoci jest ograniczenie procesu utleniania się materiałów i korozji na powierzchniach metali.

Podsumowanie

Bez względu na branżę sukces firmy jest zbudowany na bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników. Zarządzanie jakością powietrza w zakładzie jest jednym z podstawowych kroków, które należy podjąć, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy.


Jeff Chastain – Senior Vice President oraz General Manager w firmie Hunter Industrial Commercial Division.