Węże techniczne – Ocena bezpieczeństwa przy stosowaniu węży technicznych

Węże techniczne w zakładach produkcyjnych lub przetwórczych mogą stać się niekiedy przyczyną niewłaściwej pracy sprzętu i urządzeń, rozlania się niebezpiecznych substancji i poważnych wypadków pracowników.

Rosnące potrzeby szybszego przesyłania materiałów płynnych stawiają coraz większe wymagania co do jakości węży technicznych. I nie chodzi tu tylko o wyższą temperaturę pracy i ciśnienie, które to parametry w sposób oczywisty wpływają na zmniejszanie ich wytrzymałości.

Węże techniczne stosowane są do przesyłania praktycznie wszystkich substancji płynnych. Należy przy tym zwracać szczególną uwagę na dobranie odpowiedniego typu węża, złączy oraz systemów połączeniowych.

Bardzo częste są przypadki niewłaściwego doboru lub nieodpowiedniej obsługi węży. Właśnie te zalety węży, które czynią je wygodnymi w użytkowaniu, czyli niewielki ciężar i duża elastyczność, mogą sprawiać, że trudno je utrzymać w należytym stanie technicznym.

W problemach tego rodzaju sprzymierzeńcami służb utrzymania ruchu zakładu, osób z kierownictwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy, a także kierownictwa danego obiektu są producenci i dostawcy węży technicznych. Niektórzy z nich oferują przeprowadzanie na miejscu, w zakładzie badań i oceny stanu bezpieczeństwa węży technicznych i w ten sposób pomagają w rozpoznaniu ewentualnego zagrożenia dla procesów produkcyjnych. Niektóre z tych badań są bezpłatne.

 Przebieg procesu oceny bezpieczeństwa

Ekspertyzę rozpoczyna się od wizyty w zakładzie technicznego przedstawiciela dostawcy lub producenta węży. Dokonuje on oględzin obiektu przemysłowego, określa środki niezbędne do wykonania oceny oraz omawia całe zagadnienie z pracownikami służb utrzymania ruchu i bezpieczeństwa. Odpowiada też na pytania dotyczące procesu dokonywania oceny.

Następnie powoływany jest zespół do spraw bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą specjaliści w dziedzinie systemów węży i połączeń, zazwyczaj dostawca materiału (gumy) i węży, a także przedstawiciel techniczny producenta złączy. W skład takiego zespołu wchodzą także pracownicy zakładu, posiadający gruntowną wiedzę w zakresie historii danego obiektu oraz prac utrzymania ruchu.

Podczas dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa zespół ds. bezpieczeństwa przeprowadza oględziny zakładu pod kątem sposobu użytkowania wszystkich elementów systemów węży technicznych. Przy dokonywaniu takiej oceny podstawą jest blok informacji wyrażany w postaci akronimu STAMPED (pierwsze litery słów: size, temperature, application, media, pressure, ends, delivery – rozmiar, temperatura, zastosowanie, medium, ciśnienie, końcówki, dostawa). Podczas oględzin identyfikowane są strefy i miejsca o szczególnym znaczeniu i wykonywane są fotografie tych miejsc.

Po przeprowadzeniu oględzin sporządzana jest urzędowa dokumentacja, zawierająca wyniki oceny i wszelkie związane z tym zalecenia. Oprócz tego w dokumentacji podaje się sugestie dotyczące przechowywania węży, ich kontrolowania oraz wykonywania prób technicznych systemów węży.

Wiele z tych zaleceń opartych jest na wytycznych wydanych przez Stowarzyszenie Producentów Gumy oraz Krajowe Stowarzyszenie Dostawców Akcesoriów Węży (USA).

Autor: Joe Dawson, Dixon Valve & Coupling Co., USA