Większe bezpieczeństwo żywności i osób

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności obowiązujące w branży spożywczej nałożyły pewne ograniczenia w stosowaniu oznakowań zgodnych z zasadami lean management oraz dotyczących bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Zmniejszenie liczby tych oznakowań spowodowało jednak wzrost liczby wypadków powyżej średniej. Oferowane przez firmę Brady oznakowania ToughWash™ stwarzają nowe możliwości zwiększenia bezpieczeństwa zarówno żywności, jak i pracowników.

Zgodność z przepisami

Z uwagi na środowisko, które wymaga częstego czyszczenia, przedsiębiorstwa z branży spożywczej ograniczają do minimum liczbę oznakowań używanych w pomieszczeniach produkcyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności. Z tego względu protokoły i procedury dotyczące bezpieczeństwa żywności często trafiają do segregatorów na biurowych półkach, z dala od linii produkcyjnych, a pracownicy rzadko mają do nich dostęp. Odporne na mycie, wykonane z materiału wykrywalnego przez detektory metalu oznakowania ToughWash marki Brady mogą być używane do przekazywania informacji zgodnych z metodologią lean w formie wizualnej w celu zapewnienia większej zgodności z protokołami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

W przemyśle spożywczym zagrożenia dla bezpieczeństwa występują stosunkowo często. Źródłem zagrożeń są m.in. śliskie podłogi, kontakt z substancjami chemicznymi lub elementami urządzeń, które mogą powodować urazy, prace związane z myciem bądź konserwacją maszyn. Oznakowania wizualne w miejscu pracy pełnią bardzo ważną rolę w ograniczaniu ryzyka wypadków, na jakie narażeni są pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia. Nowe oznakowania ToughWash umożliwiają przedsiębiorstwom z branży spożywczej identyfikowanie zagrożeń występujących na linii produkcyjnej, jednak bez wpływu na bezpieczeństwo żywności.

Ciągłe usprawnianie procesów

Presja na zwiększanie wydajności przybiera na sile wraz z rosnącymi kosztami surowców spożywczych, energii i pracy. Ponadto zwroty produktów i dodatkowe nakłady pracy wynikające z błędów na linii produkcyjnej mogą skutkować milionowymi kosztami. Wizualne komunikaty przekazywane za pośrednictwem oznakowań ToughWash pomagają wyeliminować błędy z procesu produkcji, przypominając pracownikom o właściwych procedurach stosowanych na danym etapie. Oznakowań ToughWash można używać do tworzenia wizualnych komunikatów, które przyczyniają się do wdrożenia spójnych i bardziej efektywnych procedur produkcyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/food. Aby otrzymać broszurę z przykładami działań prowadzących do większej zgodności z przepisami, zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz usprawnienia procesów produkcyjnych przy użyciu oznakowań, prosimy o kontakt pod adresem: emea_request@bradycorp.com.