Większe uprawnienia znacząco poprawiają produktywność

W dzisiejszych czasach każde przedsiębiorstwo jest zmuszone do ciągłego doskonalenia sposobu zarządzania, jak również wprowadzania zmian, które ze względu na postępującą globalizację ekonomii i wpływ nowych technologii są niezbędne do przetrwania danej firmy na rynku.

Przedsiębiorstwa światowe zainicjowały wprowadzanie zmian poprzez rozszerzenie zarządzania łańcuchem dostaw na cały świat, wykorzystywanie najnowszych technologii z Chin lub Indii, a także nadawanie dodatkowych uprawnień swoim pracownikom, które mają pomóc w ciągłej i niekończącej się walce z nadmiernymi kosztami. Przedsiębiorstwo musi być przygotowane na działanie w nowych kierunkach rozwoju, do nowego spojrzenia na rzeczywistość.


Badania dowodzą, że dwoma głównymi powodami błędnego działania zespołów zadaniowych są zmiany przedmiotowe, jak również niejasne określenie celów.


Innowacyjność jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi do walki z konkurencją. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że czas, w którym ich produkty lub usługi pozostają unikalne na rynku, znacznie się skrócił.

Jak więc firmy radzą sobie na rynku konkurencyjnym? Stale ulepszają swoje produkty, procesy i usługi, a także sposób, w jaki zarządzają przedsiębiorstwem.

Głównym celem działań, dzięki którym firma ma przetrwać na rynku konsumpcyjnym, jest znalezienie dróg do implementacji pozytywnych zmian.

Można to uczynić poprzez stworzenie kultury organizacyjnej i jej wspieranie. Dzięki temu podstawowe pytania związane z działaniem danego przedsiębiorstwa, takie jak co, jak, gdzie i kiedy, będą miały organizacyjnie przypisane odpowiedzi.

Aby przedsiębiorstwo przekształciło się i osiągnęło korzyści w biznesie, musi przejść przez cztery etapy zmian.

Pierwszy etap polega na określeniu i rozpoznaniu potrzeb wprowadzenia zmian w sposobie działania danego przedsiębiorstwa.

Te zmiany mogą zostać wprowadzone w życie wtedy, gdy zarząd firm jest skłonny do nadawania większych uprawnień swoim pracownikom i gdy pracownicy wykazują chęć wzięcia udziału w tym procesie.

Aby wprowadzić te zmiany, najbardziej istotnym działaniem jest rozpoznanie potrzeb modyfikacji łańcucha organizacyjnego w dół lub w górę.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie zasad odchudzonego zarządzania do procesów i działań przedsiębiorstwa. Każda firma, niezależnie od wielkości i charakteru działania, może rozpocząć proces transformacji poprzez skuteczną implementację zasad strategii Lean Manufacturing. Te sprawdzone w życiu strategie mają za zadanie przekształcić działania i poziom dochodowości w większości organizacji.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie pełnej transformacji jest praktyczne zrozumienie zasad działania przez inżyniera operacyjnego. Przedsiębiorstwo dzięki wskazówkom inżyniera operacyjnego może rozpocząć proces transformacji poprzez aplikowanie zasad Lean dotyczących produktywności i implementacji procesów Value Stream Mapping (odwzorowania strumieni wartości) – co jest trzecim etapem procesu transformacji.