Wirus grypy A/H1N1

Dla nielicznych specjalistów zakładowych wiosenny atak grypy A/H1N1 był ostatnią okazją na dopracowanie obecnego planu awaryjnego. Dla pozostałych był to ostatni dzwonek do pobudki. Dlatego przedsiębiorcy powinny w pełni wykorzystać dodatkowy czas na przygotowanie się do nadchodzącej pandemii grypy.

W czerwcu 2009 r. WHO podniosło stopień ostrzeżenia przed pandemią na 6. poziom, co oznaczało rozpoczęcie światowej pandemii grypy i ogłoszenie dalszego nieuniknionego rozprzestrzeniania się wirusa A/H1N1. Potwierdzono 177 477 przypadków klinicznych w 170 krajach, przy czym liczba ta nadal rośnie.

Jakie znaczenie ma przewidziany powrót wirusa dla zakładów przemysłowych? Pełna skala pandemii może wpłynąć na osłabienie założonych celów produkcyjnych, zdrowia i dobrej kondycji pracowników, a przez to również na obniżenie zysków firmy. Dlatego zawsze warto być przygotowanym na najgorsze. Poniżej zamieszczone są pozycje, które pomogą w ocenie przygotowań.

Wczesne określenie planu

W procesie tworzenia planu działania w przypadku pandemii pierwszym krokiem jest identyfikacja kluczowych komponentów, które powinny być włączone do planu. Dzięki temu mamy możliwość identyfikacji i zamawiania produktów, które chronią pracowników przed infekcją, prowadzenia nieustannego rozwoju planu informacyjnego dla pracowników i klientów, a także bycie przygotowanym na uruchomienie ciągłego planu w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu absencji na terenie zakładu. Taki plan został wprowadzony przez firmę Skyworks Solution – producenta innowacyjnych i wydajnych półprzewodników sygnału analogowego i mieszanego – w siedzibie głównej.

Firma Skyworks wprowadziła bezdotykowe toalety w celu redukcji kosztów związanych ze zużyciem materiałów eksploatacyjnych, wody i ogólnie higieną – jeszcze przed atakiem wirusa grypy A/H1N1.

Latem 2008 r. fabryka Skyworks w Newbury Park otrzymała możliwość wprowadzenia bezdotykowych urządzeń sanitarnych we własnych toaletach. Skyworks dostrzegł korzyści płynące ze wzrostu poziomu higieny na terenie zakładu wynikające z zamiany urządzeń sanitarnych na bezdotykowe – zaliczamy od nich dozowniki na mydło, dozowniki dezynfekujące ręce czy ręczniki. Zadania te zostały przekazane dyrektorowi zakładu Jaff Frye i menedżerowi ds. bezpieczeństwa Brain Shaughnessy, którzy mieli prowadzić dalsze próby.

– Pracujemy w ruchu ciągłym, nasi operatorzy mają 12-godzinne zmiany – stwierdza Frye. –Dostrzegamy potrzebę utrzymywania odpowiedniego poziomu zdrowia wśród pracowników,  właściwego zaopatrzenia obszarów produkcyjnych i wykonywania założonych celów produkcyjnych. Nasz plan dotyczy wszystkich wymienionych obszarów.

Na wiosnę 2009 r. Frye i Shaughnessy otrzymali nowe zadanie jako część zespołu firmowego. Zadanie to polegało na przygotowaniu planu ochrony zdrowia pracowników przed atakiem wirusa H1N1.

Skyworks rozpoczęła starania w celu ochrony dóbr, jakimi są pracownicy, i zapobieganiu powstawaniu przerw w dostawach dla klientów. Skyworks, rozwijając swój plan, wykorzystał kontakty ze swoimi partnerami zajmującymi się konserwacją i operacjami. Możliwość zapewnienia odpowiedniej wydajności zakładu, nawet w przypadku potencjalnej nieobecności większej liczby pracowników, była podstawą tego planu. Frye spotkał się z Grainger w celu określenia najlepszych praktyk przemysłowych i nowych technologii, które miały pomóc w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu produktywności i wykonywaniu założonych celów. Plan wymagał skoncentrowania się na wewnętrznym procesie utrzymywania higieny rąk. Dostrzeżono również, że wprowadzenie bezdotykowych urządzeń sanitarnych na terenie zakładu jest kluczem do osiągnięcia założonych celów.

Aby zwiększyć stopień zaakceptowania planu, należy przekazać informacje edukacyjne na temat higieny rąk wszystkim pracownikom, a także małą butelkę płynu dezynfekującego.

– Odpowiedź pracowników była pozytywna – dodaje Shaughnessy. – Płyny dezynfekujące ręce są rozprowadzane w widocznych miejscach, co ma zachęcić do ich stosowania. Zwykłe machnięcie ręką podczas przechodzenia jest proste i nie wymaga specjalnego wysiłku. Wiele razy byłem świadkiem stsowania płynu dezynfekującego stojącego na środku stołu, wokół którego spotykali się pracownicy. Używali go, ponieważ był na stole. Bardzo szybko stało się to częścią naszej kultury.

Prowadzenie ciągłej edukacji na temat higieny jest bardzo ważne. – Ponieważ nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje, gdy pracownicy opuszczą miejsce pracy, dlatego też zalecamy im stosowanie tych samych praktyk – stwierdza Shaughnessy.

Zakład zajmujący się produkcją delikatnych, czułych podzespołów elektronicznych z pewnością ma sterylne środowisko pracy. Personel Skyworks ma obowiązek wykonywać wszystkie czynności zgodnie z protokołem procedur dotyczących sterylnych pomieszczeń. Procedury te mogą wymagać stosowania kombinezonów, rękawic, nakryć głowy i masek zakrywających usta. Kombinacja protokołu dla pomieszczeń sterylnych, warstwowego przepływu powietrza i filtracji powietrza HEPA sprawia, że rozszerzenie się wirusa grypy w tych obszarach produkcyjnych jest wręcz niemożliwe. Dlatego też cały wysiłek mający na celu obniżenie niebezpieczeństwa wystąpienia pandemii grypy jest skupiony na wszystkich obszarach poza pomieszczeniami sterylnymi.

Przed nadchodzącym jesiennym atakiem grypy Skyworks ma zamiar wprowadzić kilka usprawnień do swojego planu. Rozważane jest zamontowanie lamp bakteriobójczych w przewodach wentylacyjnych, które mają kontrolować ilość bakterii w powietrzu. Dodatkowo zostaną wprowadzone suche spraye dezynfekujące do każdego pulpitu sterującego. – Gdzie tylko to możliwe, stosujemy produkty certyfikowane przez Green Seal – stwierdza Frye. – Staramy się być maksymalnie nastawionymi na ekologię, zapewniając równocześnie stałą i odpowiednią ochronę dla naszych pracowników.

Bądź przygotowany, reaguj szybko

W przeciweństwie do innych zagrożeń i kataklizmów, pandemia będzie dotyczyć wszystkich i wszędzie równocześnie. Wpływ pandemii na globalne inwestycje i biznes zagraża istnieniu i odbudowaniu każdej organizacji. Prawidłowe planowanie działania w przypadku wystapienia kataklizmu wymaga określenia przez organizację słabych i czułych punktów, zaplanowanie odpowiedzi i szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia zdarzenia.

Na jakie pytania menedżer zakładu musi znaleźć odpowiedzi? Pierwszym pytaniem jest określenie czasu aktywacji ciągłego planu w przypadku wystąpienia pandemii. Wszystkie plany działania na wypadek wystąpienia epidemii zachorowań na choroby zakaźne wymagają czynników wyzwalających szybką reakcję. W momencie wystąpienia określonego zdarzenia – globalnego, regionalnego czy też lokalnego – decyzje muszą być podjęte natychmiast, a plany wdrożone w odpowiednim momencie. Osoby odpowiedzialne za identyfikacje czynników potrzebują odpowiednich szkoleń i uprawnień.

W momencie zrozumienia istoty i znaczenia czynnika ważne jest, aby menedżer zakładu wyegzekwował każdą nową procedurę, która może być wymagana przez założenia polityki chorób zakaźnych.

Dla przykładu, założenia zasad wejścia dostawców i gości na teren firmy muszą ulec znacznym zmianom. Pracownicy muszą zrozumieć nowe zasady, a także przejść odpowiednie szkolenia w celu właściwej implementacji w razie potrzeby. Nowe wymagania mogą zawierać prośbę o wypełnienie formularzy wizytacyjnych przez dostawców i gości, wskazujących miejsca i osoby, z którymi mieli oni bezpośredni kontakt na terenie zakładu w ciągu 3 miesięcy. Może to być również prośba o założenie maski i ograniczenie swojej obecności na terenie zakładu do jednego pomieszczenia.

Jako część planów działania na wypadek wystąpienia epidemii zachorowań na choroby zakaźne, protokoły czyszczenia, higieny i zapotrzebowanie na niezbędne produkty powinny być określone znacznie wcześniej.  Środki czyszczące, maski, rękawiczki i inne produkty powinny być zgromadzone w magazynie przed rozpoczęciem wdrażania jakiegokolwiek planu.  W normalnych warunkach zakup tych jednostek nie jest problemem. Jednak w przypadku wybuchu pandemii bardzo trudno jest dostać takie produkty, ponieważ większa ich część zostaje zamówiona przez rządowe grupy pierwszej pomocy.

Podczas gdy niektóre z protokołów i procedur mogą brzmieć złowieszczo i niepokojąco, szkolenia pracowników przeprowadzone przed wybuchem epidemii określą, w jaki sposób informacje te zostały odebrane. Szkolenie pracowników i dostawców należy przeprowadzić już teraz – przed implementacją planu. Bardzo ważnym elementem  jest zrozumienie psychicznego, emocjonalnego i finansowego wpływu poważnego kryzysu zdrowotnego na organizację. Poza zwykłymi potrzebami medycznymi może się zdarzyć, że pracownicy nie wrócą do pracy z powodu opieki nad chorym dzieckiem lub żoną. Dodatkowo, zdrowe osoby mogą unikać powrotu do pracy z obawy przed kontaktem z innym pracownikami. Podobnie może wyglądać sytuacja u głównych dostawców. Jako część planowania działania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby zakaźne, niezbędne jest przeprowadzenie analizy łańcucha dostaw z przeglądem planów przeciwdziałania chorobom zakaźnym swoich dostawców – przed wybuchem epidemii.

W czasie trwania pandemii wszystkie aspekty prowadzenia firmy mogą być utrudnione/napięte, dotyczy to również spraw związanych z działem kadr. Program ubezpieczeń zdrowotnych oparty na funduszach własnych pracodawcy, ubezpieczenia pracowników od skutków wypadku przy pracy, plany emerytalne, pracowniczy program emerytalny i inne programy korzyści dla pracowników muszą być dokładnie zbadane w celu wyszukania potencjalnych roszczeń, które mogą wysuwać.

Istotna jest również bieżąca kontrola zmieniających się warunków w środowisku pracowników podczas wybuchu epidemii. Należy zapewnić pracowników, że wszystko, co było możliwe, zostało wykonane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia na terenie zakładu. Zaufanie pracowników będzie procentowało w procesie tworzenia stabilnego przedsiębiorstwa podczas epidemii.

Zawsze należy działać z wyprzedzeniem – to jest najważniejsza lekcja dla zespołu Skyworks. – Jeśli będziesz czekać na pandemię, będzie za późno – mówi Frye. – Nie należy wykonywać tych działań jedynie w przypadku wystąpienia pandemii, ponieważ mają one na celu zwiększenie ogólnego poziomu zdrowia wśród pracowników.

Mamta Bhargarva jest wiceprezesem Grainger Industrial Supply-Brand Segments. Grainer, wiodący dystrybutor materiałów do utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, pomaga swoim klientom utrzymać odpowiedni poziom efektywności i produktywności wykonywanych operacji, a także zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i zdrowia ich pracowników.

Artykuł pod redakcją Michała Piłata

Plan przeciwdziałania pandemii grypy:

procedury i procesy

Zakład Skyworks Newbury Park ogłosił swój ogólnofirmowy plan przeciwdziałania pandemii grypy. Składa się on z kilku elementów:

Plan zapobiegawczy

 • stworzenie zespołów krzyżowych do wdrożenia planu przeciwdziałania pandemii grypy. Zespół ten składa się z przedstawicieli działu zasobów ludzkich, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, a także ośrodka nadzoru medycznego Skywork. Plan wdrażany jest w całości lub w częściach – zależy to od aktualnych warunków i uczestniczących jednostek biznesowych. Członkowie informują o tych metodach zapobiegania pandemii grypy, które zespół uzna za stosowne. Działania te zapewniają zachowanie zgodności i spójności dla wdrożonego planu przeciwdziałania grypie w firmie Skyworks,
 • zapewnienie odpowiedniej ilości chusteczek i dozowników dezynfekujących ręce we wszystkich ogólnie dostępnych obszarach, w celu przypomnienia i zachęcenia pracowników do wdrożenia dobrych zasad higieny osobistej,
 • zwiększenie nacisku na sprzątanie i czyszczenie na terenie zakładu – zwłaszcza często dotykanych przedmiotów (drzwi, uchwyty),
 • kontrola gości,
 • wprowadzenie ograniczeń w podróżach biznesowych, w razie potrzeby,
 • przekazywanie informacji na temat corocznego programu przeciwgrypowego. Każdego roku wszystkie zakłady Skyworks tworzą specjalne oddziały szczepieniowe, które mają na celu przeprowadzenie szczepień grupowych dla pracowników. Jeżeli liczba pracowników jest zbyt mała do założenia oddziału szczepieniowego, otrzymują oni bony, które umożliwiają zaszczepienie się w miejscowych szpitalach.

Plan informowania

 • zwiększenie poziomu informowania pracowników – zarówno ustnego, jak i pisemnego. Promowanie właściwych kroków w higienie osobistej, „etykieta” dmuchania i kasłania, które mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia pandemii grypy w miejscu pracy.
 • wyświetlanie na elektronicznej tablicy informacyjnej w całym zakładzie przypomnienia pracownikom o myciu rąk, zakrywaniu ust podczas kichania i kasłania, a także o częstym używaniu dozownika dezynfekującego ręce.

Plan powrotu do pracy

 • nawiązanie bliskiej współpracy z lokalnymi szpitalami i lekarzami w celu identyfikacji i rozwoju planu „powrotu do pracy”. W przypadku rozpoznania grypy, pracownik nie ma możliwości powrotu do pracy przez co najmniej jeden tydzień od momentu wykrycia symptomów i przynajmniej 24 godziny od momentu zaniknięcia symptomów.
 • stworzenie zmodyfikowanej polityki obecności, która ma na celu zachęcenie chorych pracowników do pozostania w domu.

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa grypy A/H1N1

Centrum Zwalczania Chorób w USA wydało wskazówki, które mają pomóc pracownikom w walce z wirusem A/H1N1 na terenie zakładu. Odnośniki znajdujące się na tej stronie prowadzą bezpośrednio do portalu Centrum Zwalczania Chorób, który posiada różnorodne materiały na ten temat.

Przypuszcza się, że szerzenie się nowej odmiany wirusa grypy typu A odbywa się w ten sam sposób, jak w przypadku sezonowych gryp. Wirus grypy przenosi się między ludźmi głównie przez kaszel i kichanie zarażonych osób. Czasami infekcja spowodowana jest przez dotykanie przedmiotów zakażonych, a następnie oczu, ust i nosa.

Co może zrobić pracodawca, aby ochronić pracowników?

 • zachęcić chorych pracowników do pozostania w domu, z dala od miejsca pracy. Należy wprowadzić elastyczny regulamin nieobecności,
 • zachęcić do prowadzenia kontroli infekcji na terenie zakładu poprzez wywieszanie plakatów, które skierowane są do pracowników. Przypominają one pracownikom zasady właściwego mycia rąk, higieny układu oddechowego, a także „etykietę kasłania”,
 • dostarczać pisemnych wskazówek (np. za pośrednictwem maila) na temat nowego rodzaju grypy typu A/H1N1 dostosowane do poziomu znajomości języka każdego pracownika na terenie zakładu. Pracownicy powinni pracować w bliskim kontakcie z lokalnymi przedstawicielami zdrowia publicznego w celu dostępu do aktualnych i odpowiednich informacji na temat grypy,
 • zapewnić odpowiednią liczbę urządzeń sanitarnych przeznaczonych na środki do mycia rąk i dezynfekcji (bazujących na min. 60% alkoholu), a także chusteczki w ogólnodostępnych miejscach, takich jak lobby, korytarze i pomieszczenia socjalne.
 • dostarczyć chusteczki, środki odkażające, jednorazowe ręczniki i pojemniki dla pracowników w celu oczyszczenia powierzchni w miejscu pracy.
 • badania pokazały, że wirus grypy może przetrwać na powierzchni nawet do 8 godzin od momentu osadzenia się na niej – w tym czasie może zainfekować pracowników. W celu ochrony przed szerzeniem się wirusa grypy typu A/H1N1 należy odkażać często dotykane powierzchnie na stanowisku pracy, takie jak lady, klamki w drzwiach i powierzchnie w łazienkach poprzez czyszczenie za pomocą domowych środków odkażających zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na etykietach produktów.

Co może zrobić pracownik, aby ograniczyć rozszerzanie się wirusa grypy typu A na terenie zakładu?

 • pozostać w domu, gdy jest chory. Jeżeli ma objawy grypopodobne, powinien zostać w domu przynajmniej 24 godziny od momentu ustąpienia gorączki, z wyjątkiem sytuacji, kiedy niezbędne jest otrzymanie pomocy medycznej lub innej potrzeby (gorączka powinna ustąpić samoczynnie, bez stosowania środków medycznych). Powinien również utrzymywać odpowiednią odległość od zdrowych osób – ma to zapobiec dalszemu zarażaniu.
 • zdrowi pracownicy, którzy mają chorych członków rodziny zarażonych wirusem grypy A/H1N1, mogą nadal uczęszczać do pracy. Powinni oni jednak kontrolować stan swojego zdrowia każdego dnia, informując o tym przełożonych, i pozostać w domu w przypadku zachorowania. Pracownicy, którzy ponadto cierpią na przewlekłe schorzenia oraz pracownice w ciąży powinni skontaktować się z lekarzem w celu zasięgnięcia porady. Mogą oni potrzebować leków przeciwwirusowych, które mają ochronić ich przed zarażeniem, 
 • zakrywać nos i usta za pomocą chusteczki w momencie kichania lub kasłania. Po użyciu należy wyrzucić chusteczkę do kosza,
 • często myć ręce mydłem i wodą – zwłaszcza po kichaniu lub kasłaniu. Środki dezynfekujące na bazie alkoholu mogą być stosowane, jeżeli nie ma dostępu do mydła i wody,
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust, ponieważ zarazki roznoszą się tymi drogami,
 • unikać bliskiego kontaktu z chorymi ludźmi. Jeżeli pracownik podejrzewa, że został narażony na kontakt z chorym na grypę A/H1N1, może nadal uczęszczać do pracy pod jednym warunkiem – powinien kontrolować stan swojego zdrowia każdego dnia, informując o tym przełożonych, i pozostać w domu w przypadku zachorowania.

Co należy zrobić, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami wirusa grypy A/H1N1 do środowiska, w którym ten wirus już krąży:

 • poinformować odpowiedni szpital lub personel pierwszej pomocy,
 • umieścić pracownika w oddzielnym pomieszczeniu,
 • w przypadku, gdy pracownik musi wyjść do pomieszczeń często uczęszczanych, powinien zakrywać usta i nos chusteczką w przypadku kichania i kasłania lub zakładać maseczkę, jeżeli takie są dostępne i akceptowalne,
 • poinformować przełożonych lub pracodawcę,
 • jak najszybciej wysłać pracownika do domu,
 • w przypadku wykrycia symptomów i oznak zarażenia wirusem grypy u chorej osoby, należy wezwać pomoc medyczną. Należy zadbać, aby chory pracownik pozostał w domu przynajmniej 24 godziny od momentu ustąpienia gorączki, z wyjątkiem sytuacji, kiedy niezbędne jest otrzymanie pomocy medycznej (gorączka powinna ustąpić samoczynnie bez stosowania środków medycznych).

Co należy zrobić, gdy współpracownicy narażeni są na kontakt z osobą, u której podejrzewa się lub potwierdza obecność wirusa grypy A/H1N1:

 • informować pracowników o podejrzeniu lub potwierdzeniu występowania wirusa grypy A/H1N1 na terenie zakładu przez okres trwania infekcji u zarażonej osoby. Tego typu informacje powinny być ujawnione zgodnie z założeniami polityki prywatności opartej na ustawie dotyczącej ochrony danych osobowych, która wymaga, aby pracodawca traktował wszystkie informacje na temat zdrowia pracowników jako poufne,
 • przeprowadzać samokontrolę pracowników w celu wykrycia symptomów,
 • doradzać pracownikom, aby skontaktowali się z lekarzem w celu określenia specjalnej opieki w przypadku ciąży lub chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby serca, astma lub rozedma płuc.

Autor: Mamta Bhargava