Włoskie Eni uruchamia „zieloną rafinerię”

Projekt „Zielonej rafinerii” to pierwszy na świecie przypadek przekształcenia części konwencjonalnej rafinerii w biorafinerię – informuje włoski koncern naftowy Eni.

– W tym trudnym czasie dla europejskiego przemysłu rafineryjnego, dostrzegliśmy możliwość wykorzystania istniejącej sekcji hydroodsiarczania katalitycznego w rafinerii w Wenecji, za pomocą przekonfigurowania jej w biorafinerię – wyjaśnia włoska firma.

Dzięki temu przekształceniu, z wykorzystaniem technologii o nazwie Ekofining, wypracowanej w laboratoriach Eni w ramach partnerstwa z Honeywell-UOP, nowa biorafineria będzie w stanie produkować wysokiej jakości biopaliwa, przede wszystkim ekodiesla, ale również inne rodzaje ekologicznych paliw, w tym gaz płynny LPG, a potencjalnie nawet paliwa lotnicze.

Eni podkreśla, że wykorzystanie istniejących instalacji rafinerii w Wenecji pozwoli znacząco obniżyć koszty całej inwestycji. Nakłady wyniosą ok. 100 mln euro, w porównaniu do szacunkowej kwoty 600 mln euro, które trzeba by wydać na budowę od zera instalacji o podobnych parametrach, wykorzystującej tę samą technologię. Integracja z istniejącym zakładem ma nie tylko znacząco obniżyć koszty inwestycji, ale również zapewnić wysoki poziom zwrotu z inwestycji już w pierwszych latach po jej uruchomieniu. Dodatkową korzyścią ma być redukcja emisji szkodliwych substancji przez cały kompleks w Wenecji.

Surowcami do produkcji paliw mają być produkty pochodzenia biologicznego, co ma pozwolić spełnić wymagania unijnej dyrektywy o energii odnawialnej, zakładające uzyskiwanie 10 proc. energii w paliwach konwencjonalnych ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

Eni zapowiada, że wraz z uruchomieniem „zielonej rafinerii” w Wenecji, będzie w stanie produkować ok. 300 tys. ton ekodiesla już w roku 2014. W pierwszym okresie wkładem do produkcji będzie głównie olej palmowy. W drugiej fazie inwestycji dojdą także tłuszcze zwierzęce, zużyte oleje, oleje a alg oraz różne typy biologicznych odpadów.