Wmurowano kamień węgielny pod nowy blok w EC Rzeszów

  W piątek podpisano akt erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę kogeneracyjnego bloku w Elektrociepłowni Rzeszów, która należy do PGE GiEK. Generalnym wykonawcą inwestycji jest katowicki Introl.

  Jak podkreślił inwestor, będzie to pierwszy tego typu obiekt energetyczny w grupie kapitałowej PGE i największy blok silnikowy na gaz w Polsce.

  – Nowy kogeneracyjny blok gazowy silnikowy [BGS] składał się będzie z czterech generatorów elektrycznych produkcji ABB napędzanych silnikami tłokowymi firmy Rolls-Royce. Całkowita moc elektryczna bloku wynosić będzie ok. 29 MWe, a moc cieplna ok. 27 MWt – podał PGE GiEK.

  Inwestycję Introl zrealizuje za 107,5 mln zł brutto, natomiast cała wartość projektu wyniesie ok. 110 mln zł brutto. Kontrakt z Introlem PGE GiEK podpisała pod koniec czerwca 2013 r. Termin realizacji mija z końcem września 2014 r.

  – Realizacja inwestycji umożliwi zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o wysokosprawną kogenerację z dotychczasowych 65 proc. do ok. 85 proc., a poprzez ograniczenie pracy kotłów węglowych zimą i całkowite ich zastąpienie latem, spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki – powiedział podczas uroczystości Jacek Kaczorowski, prezes PGE GiEK.

  Spółka podkreśliła także, że z uwagi na wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w BGS, projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 9.1 priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej.

  Obecnie Elektrociepłownia Rzeszów posiada jeden blok energetyczny i pięć kotłów ciepłowniczych. Osiągalna moc elektryczna brutto wynosi 101 MW, a osiągalna moc cieplna 332 MW.

  PGE przygotowuje się także do budowy spalarni w Rzeszowie, która ma docelowo przerabiać 180 tys. ton odpadów komunalnych, a także produkować energię elektryczną oraz cieplną.