Wod-Kan 2007

    Od 29 do 31 maja br. odbywały się w Bydgoszczy 15. Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji. Na powierzchni 11 tys. m2 (w ubiegłym roku 9,5 tys. m2) swoją ofertę zaprezentowało ponad 400 wystawców (w 2006 r. 362 wystawców).

    Targom towarzyszyły prezentacje, seminaria oraz konferencja „Zdążyć na czas – finansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej” poświęcona wykorzystaniu funduszy unijnych. Patronat nad konferencją objęli: Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW, oraz Mariusz Gajda, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

    W konferencji uczestniczył Janusz Mikuła, wiceminister ds. rozwoju regionalnego, prof. Marek Gromiec, prezes Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Stanisław Drzewiecki, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i Antoni Tokarczuk, dyrektor Izby, oraz przedstawiciele MŚ, NFOŚiGW, KZGW.

    Podczas targów wręczono statuetki z okazji 15-lecia imprezy, wyróżnienia targowe oraz nagrody za najciekawsze ekspozycje.

    www.igwd.org.pl