Woda – potężny magazyn czystej energii

  Zajmuje 72% powierzchni naszej planety a jej globalne zasoby szacuje się na blisko 1,4 mld km3. Woda – od zarania świata drąży skały, doliny i formuje całe obszary lądowe. Tę siłę można, a nawet trzeba ujarzmić i wykorzystywać. Bo o ile paliwa kopalniane kiedyś ulegną wyczerpaniu, to woda nieustannie krąży w przyrodzie, stanowiąc dla ludzkości potężny magazyn naturalnej energii!   

  Szacuje się, że ok. 16 % wykorzystywanej na świecie energii elektrycznej pochodzi właśnie z elektrowni wodnych. Hydroenergetykę na tle innych odnawialnych źródeł energii cechuje bardzo wysoka produktywność. W wielu krajach, tj. w Norwegii, Szwajcarii, Brazylii, czy też Wenezueli, stanowi ona podstawowe źródło energii elektrycznej, które jest w stanie zaspokoić niemal całkowity popyt kraju.

  W Europie energetyka wodna zachowuje nadal wiodącą pozycję wśród odnawialnych źródeł energii. Niestety, wiele lokalizacji o preferencyjnych warunkach do budowy dużych elektrowni wodnych zostało już wykorzystane. Nie oznacza to jednak, że potencjał w zakresie wykorzystania wody do produkcji energii elektrycznej został wyczerpany. Wyraźnym trendem w Europie jest od wielu lat rozwijanie tzw. małych elektrowni wodnych (MEW) o mocy zainstalowanej nie większej niż 10 MW. Wykorzystują one zazwyczaj potencjał niewielkich rzek, rolniczych zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających czy kanałów przerzutowych. Pod tym względem na starym kontynencie przodują Włochy, Francja oraz Hiszpania.

  – Także w Polsce, z powodu narzuconych uwarunkowań środowiskowych, rozwój hydroenergetyki w najbliższych latach będzie stymulowany przez mniejsze obiekty o mocy zainstalowanej nie większej niż 5 MW. – mówi Małgorzata Bartkowski z firmy REECO Poland, będącej organizatorem Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland. – Zasoby energetyczne polskich wód szacuje się na około 12 TWh/rok – około 8 % energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Potencjał ten wykorzystujemy zaledwie w 20 %, co stawia nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Liczba wszystkich funkcjonujących w Polsce elektrowni wodnych nie przekracza ośmiuset. Mimo ograniczonej liczby miejsc o warunkach preferencyjnych do inwestycji w duże hydroelektrownie, szacuje się, że istnieje blisko 6000 lokalizacji w których warto rozważyć budowę małych elektrowni wodnych. Około75 % polskich zasobów hydroenergetycznych znajduje się w obszarze dorzecza Wisły  , i obejmuje zwłaszcza samą rzekę Wisły oraz jej prawobrzeżne dopływy. Na dorzecze Odry przypada około 20 %. Sprzyjające warunki do budowy małych elektrowni wodnych istnieją w Karpatach, Sudetach, na Roztoczu, a także na rzekach Przymorza. Szkoda byłoby zaprzepaścić taki potencjał zwłaszcza, że w grę wchodzi zarówno aspekt ekologiczny, jak i ekonomiczny, a NFOŚiGW przewiduje wsparcie finansowe dla tego typu inwestycji. Za rozwojem hydroenergetyki przemawia fakt, że koszt wyprodukowania energii elektrycznej w elektrowni wodnej jest niższy niż w elektrowni cieplnej. MEW wyróżniają się znikomym wpływem na środowisko naturalne, dostarczają czystej energii i stanowią idealny sposób na stymulowanie rozwoju w regionie. Ponadto, prawidłowa eksploatacja obiektów hydroenergetycznych  reguluje stosunki wodne, zwiększając retencję wód powierzchniowych, co polepsza warunki uprawy roślin oraz warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Wyprodukowaną energię można wykorzystywać na zaspokojenie potrzeb lokalnych a jej nadmiar odsprzedać do krajowej sieci elektroenergetycznej, czerpiąc z tego dochód. – dodaje Małgorzata Bartkowski z firmy REECO Poland.

  Woda jest również przedmiotem zainteresowania 4. Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland, które odbędą się w dniach 23-25 września 2014 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Przez trzy dni targi stanowić będą nowoczesną platformę umożliwiającą zaprezentowanie najnowszych innowacji z branży OZE, także w sektorze hydroenergetycznym. Producenci, społeczności lokalne, inwestorzy, planiści, deweloperzy projektów czy operatorzy elektrowni wodnych będą mieli okazję zapoznać się z aktualnymi trendami i nowinkami z tego obszaru. Wstęp na targi będzie bezpłatny dla wszystkich zwiedzających, którzy dokonają uprzedniej rejestracji na stronie: http://www.renexpo-warsaw.com/404.html?&L.

  Jak co roku targom RENEXPO® Poland  towarzyszyć będzie cały szereg profesjonalnych konferencji i forów biznesowych, podczas których krajowe i międzynarodowe organy publiczne, stowarzyszenia, naukowcy oraz firmy związane na co dzień z branżą OZE zaprezentują najnowsze trendy, wyniki badań, technologie i innowacje w swoich dziedzinach. Atrakcyjnym punktem programu tegorocznej odsłony RENEXPO® Poland będzie m.in. 4. Konferencja – Energia Wodna w Polsce, organizowana 23 września 2014 r. przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i REECO Poland. Spotkanie będzie znakomitą okazją do dyskusji o wyzwaniach, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce w świetle zmian w otoczeniu prawno-administracyjnym, ale także możliwości wynikających z potencjału hydroenergetycznego, stanu techniki oraz uwarunkowań ekonomicznych i środowiskowych.  

  RENEXPO® Poland już od 2011 roku stanowi nowoczesną platformę transferu wiedzy i wymiany doświadczeń w obrębie krajowego i międzynarodowego sektora energetycznego. W ciągu zaledwie trzech lat targi organizowane przez REECO Poland zyskały w naszym kraju renomę jednego z najważniejszych wydarzeń w branży energii odnawialnej. Potwierdzeniem tego jest wielki sukces ubiegłorocznej edycji tego wydarzenia. Swoją ofertę zaprezentowało wówczas 135 wystawców z kraju i zagranicy. W ciągu trzech dni teren międzynarodowej imprezy odwiedziło pond 3 800 osób oraz ponad 1280 uczestników konferencji.   

  Więcej informacji na: www.renexpo-warsaw.com