Wózek autonomiczny AIV ROBOTIC

Wózek autonomiczny AIV ROBOTIC to nowoczesne rozwiązanie dla logistyki wewnątrzzakładowej do pracy w magazynach, na produkcji i w centrach logistycznych. Wózki te są doskonałym uzupełnieniem dla systemów przenośników, ułatwiając transport towaru bez konieczności zamykania ciągów komunikacyjnych lub dróg transportowych.

Rozwiązanie oferowane przez PROMAG umożliwia sprawne przewożenie towarów z punktu A do punktu B bez udziału człowieka. Robot dzięki nawigacji naturalnej nie porusza się po ściśle zdefiniowanych trasach, w których ruch czasami może być zablokowany, lecz na bieżąco, elastycznie dobiera najbardziej optymalne ścieżki transportowe w celu szybkiej realizacji zadań. Dzięki naturalnej nawigacji implementacja tego rozwiązania w zakładach pracy jest bardzo szybka – trwa do kilku dni, a zmiana istniejącej trasy jest szybka i zdalna. Dodatkową zaletą tego typu nawigacji jest brak konieczności ingerencji w posadzkę wzdłuż trasy pracy wózka.
Robot autonomiczny ROBOTIC sprawdzi się u klientów realizujących powtarzalne procesy transportowe. Dlatego przede wszystkim rozwiązania te są stosowane w masowej, seryjnej produkcji do transportowania surowców lub podzespołów na linie produkcyjne lub montażowe.

W skład systemu wózka ROBOTIC wchodzą stacja dokowania i stacja ładowania. W pełni automatyczna stacja ładowania umożliwia szybkie uzupełnienie energii wózka. Po każdym zakończonym cyklu zadań pojazd automatycznie udaje się do stacji ładowania. Czas pracy wózka wynosi nawet do 14 godzin, a czas ładowania to tylko 45 minut.
Wózek AIV ROBOTIC wyróżnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Rozwiązanie to znacznie redukuje współczynnik wypadków poprzez eliminację zderzeń wózków. Oprócz wbudowanych systemów bezpieczeństwa jak skanery Lidar, na uwagę zasługuje mechaniczne zabezpieczenie wózka w postaci zderzaka bezpieczeństwa, które w razie fizycznego napotkania przeszkody odłączy funkcje napędowe wózka. To kilkustopniowe zabezpieczenie minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych kolizji.

W czasach ograniczonej dostępności pracowników fizycznych, wózki ROBOTIC stanowią idealne rozwiązania w magazynach i na halach produkcyjnych. Proste, powtarzalne czynności transportowe mogą być realizowane w trybie ciągłym, bezobsługowo, z zapewnieniem powtarzalności pracy oraz wysokiego bezpieczeństwa.