Wpływ smarowania na zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego zakładu

Rozważając zagadnienie zachowania ciągłości technologicznej zakładu przemysłowego, koncepcja właściwego zarządzania smarowaniem nie jest pierwszoplanowa, jednakże sposób doboru środków smarnych, monitorowanie ich jakości ma zasadniczy wpływ na osiągnięcie właściwego poziomu stabilnej pracy urządzeń.

Środki smarne są często traktowane jako siła witalna maszyn. Środek taki, będący w idealnym stanie, pozwala na równomierne i bezawaryjne działanie wszystkich współpracujących elementów, i odwrotnie – praktyki smarownicze o nie najlepszej jakości mogą być przyczyną wielu problemów, które w konsekwencji niekorzystnie wpływają na zachowanie ciągłości pracy urządzeń. Dla zapewnienia wymaganego poziomu ciągłości i niezawodności technologicznej niezbędne jest w pierwszej kolejności przeanalizowanie kosztów pracy systemów smarujących oraz ich wpływu na stabilność pracy urządzeń. Pomoże to określić, jak program zarządzania smarowaniem funkcjonuje obecnie i jak dużo środków trzeba przeznaczyć na jego doinwestowanie.

Jak środki smarne mogą pomóc osiągnąć stabilność

Środki smarne są produktem nieodnawialnym. Starania, aby zmaksymalizować żywotność środków smarnych, redukuje negatywny wpływ zakładu na środowisko naturalne. Może to być zrealizowane poprzez szerokie spektrum działań – od obniżenia konsumpcji energii począwszy, poprzez unikanie przedwczesnej wymiany środków smarnych, aż po obniżanie zużycia papieru potrzebnego do wypisywania wniosków o utylizację obecnego i zamówienia nowego oleju. Obniżając wymagania dotyczące wymiany oleju, minimalizuje się obciążenia finansowe związane z ich utylizacją.

Właściwy dobór środka smarnego dla danej aplikacji może również wpłynąć na podwyższenie poziomu stabilności pracy urządzeń. Badanie zaawansowanych środków chemicznych o własnościach smarnych takich jak np. syntetyki może wydłużyć czas eksploatacji płynu i wpływa korzystnie na zużycie energetyczne aplikacji. Zbyt często środki smarne traktowane są jednak jako zwykły towar handlowy, przez co zamawiane są te najtańsze. Jednakże jest znacząca różnica w parametrach środków smarnych – nawet jeśli wszystkie spełniają wymagania OEM. Aby określić, który producent olejów i środków smarnych produkuje najlepszy produkt dla aplikacji, warto porozmawiać z przedstawicielami innych zakładów, które używają podobnych środków do twojego. Przeczytaj opinie na różnorodnych forach tematycznych oraz ustal test wzorcowy, aby ocenić osiągi i stan twoich środków smarnych.

Zminimalizowanie ilości zanieczyszczeń w oleju nie tylko pomaga utrzymywać go w nieskazitelnym stanie, ale również pomaga wydłużyć jego czas eksploatacji, a także podwyższa produktywność i wydajność maszyn. Przez ostatnie lata nastąpił znaczny postęp w technologii kontroli zanieczyszczeń w instalacjach smarowania. Duże oszczędności przynoszą  technologie odpowietrzania i filtrowania. Technologie nowej generacji nie tylko zapewniają usuwanie opiłków zużytego metalu, pyłów i odpadków, ale również mogą usuwać produkty degradujące olej. Cząsteczki te mogą być usunięte dzięki elektrostatycznym separatorom.

Niektórzy innowacyjni inżynierowie poszukują metod wydłużenia żywotności oleju poprzez realizowanie strategii „odpuszczanie i napełnianie”, aby utrzymać poziom substancji dodatkowych. Bardziej agresywne podejście zakłada uzupełnianie dodatkowych substancji w momencie ich wyczerpania. Proces ten, mimo że jest bardzo innowacyjny i prosty w założeniach, w rzeczywistości jednak dla wdrożenia wymaga bardzo zaawansowanej wiedzy  i wielu ekspertyz z zakresu chemii. Wymiana dodatków do olejów i środków smarnych jest uważana za jedną z bardziej ryzykownych technik wydłużania czasu eksploatacyjnego.

Kluczowym zadaniem dla programu zarządzania środkami smarnymi jest zoptymalizowanie czasu eksploatacji środków smarnych, aby te nie spowodowały negatywnych skutków w pracy osprzętu technologicznego. Wydłużanie czasu eksploatacji oleju i środków smarnych ponad swój użytkowy czas pracy może bardzo niekorzystnie wpłynąć na ciągłość technologiczną zakładu. W tym momencie wskazane byłoby zastosowanie narzędzi monitorujących stan oleju i smarów. Dla przykładu – zastosowanie narzędzia monitorującego stan płynów, potrafiącego mierzyć aktywność komponentów dodatkowych w twoim oleju (przykład: ASTM D6971), pomaga zapewnić, że wymiana oleju nie nastąpi ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno.

Światowej klasy oleje i smary: droga do stabilności i ciągłości produkcyjnej

Właściwe zarządzanie środkami smarnymi może przynieść twojej organizacji wiele korzyści finansowych. Optymalizowanie czasu eksploatacji i osiągów olejów i smarów pomaga obniżyć poziom negatywnego oddziaływania na środowisko, usprawnia proces produkcyjny, obniża koszty energii, wydłuża czas eksploatacji twojego sprzętu oraz pomaga osiągnąć wyższy poziom niezawodności. Jest to działanie rozsądne z biznesowego punktu widzenia. Nie jest więc odkryciem fakt, że organizacje z najlepszym programem zarządzania środkami smarnymi znajdują się wśród najbardziej dochodowych organizacji na świecie. Następnym razem, gdy będziesz rozpatrywał sposoby ulepszenia stabilności produkcyjnej i poprawy wyników finansowych firmy, nie zapomnij o systemie zarządzania środkami smarnymi.

Artykuł pod redakcją mgr. inż. Kamila Żarów

Autor: Greg Livingstone