WSK PZL Świdnik dla AgustaWestland

    Nowym właścicielem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik SA będzie włosko-brytyjska firma AgustaWestland. W przyszłym tygodniu podpisana będzie umowa przedwstępna sprzedaży większościowego pakietu akcji Świdnika. Umowa ostateczna zostanie podpisana w najbliższych miesiącach.

    W procesie prywatyzacji Świdnika, który był prowadzony od lipca 2008 r., wyłoniono dwie firmy: Aero Vodochody i AgustaWestland, które dopuszczono do ostatniego etapu.

    W toku długotrwałych rozmów udało się Agencji ROzwoju Przemysłu wynegocjować od zwycięskiej firmy kwotę zdecydowanie większą niż pierwotnie przez nich proponowana.