Współpraca koncernu bp i Schneider Electric w zakresie niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych

Fot. freepik

Koncern bp, jedna z największych firm energetycznych świata, oraz Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, podpisały protokół ustaleń o współpracy (ang. Memorandum of Understanding – MoU). Celem jest wsparcie w dekarbonizacji wysokoemisyjnych klientów na obszarze Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Australii i Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z postanowieniami bp i Schneider Electric zamierzają połączyć siły w celu zwiększenia skali rozwiązań energetycznych dla miast oraz klientów komercyjnych i przemysłowych w trudnych do zlikwidowania sektorach, takich jak wysokoemisyjny transport i przemysł ciężki. Wzajemnie uzupełniające się możliwości obu firm na płaszczyźnie doradztwa, projektowania, budowy i eksploatacji systemów energetycznych o obniżonej emisyjności pomogą ich klientom osiągnąć wyznaczone cele w obszarze dekarbonizacji. Ponadto bp i Schneider Electric zamierzają zbadać modele biznesowe, które umożliwią zmniejszenie ryzyka i inwestycji kapitałowych poprzez wykorzystywanie systemów energetycznych jako usługi (ang. as a service).

– Specjalistyczna wiedza Schneider Electric uzupełnia naszą, otwierając więcej możliwości współpracy w temacie dekarbonizacji systemów energetycznych. Połączenie doświadczenia bp w zakresie dostaw energii z technologiami Schneider Electric związanymi z mikrosieciami oraz zarządzaniem energią oznacza, że razem możemy zaoferować czyste, wydajne i odporne rozwiązania, które zaspokoją potrzeby klientów – mówi William Lin, EVP, regions, cities and solutions w bp.

– Wielu naszych partnerów i klientów poszukuje innowacji oraz fachowego know-how, które pomogą w dekarbonizacji systemów dostaw i popytu na energię. Wspólnie z bp konsekwentnie usprawniamy rozwiązania technologiczne i jesteśmy obecni na kluczowych rynkach, aby wesprzeć klientów w szybkim osiągnięciu zerowego poziomu emisji netto – dodaje Barbara Frei, Executive Vice President, Industrial Automation w Schneider Electric.

Schneider Electric dostarczy ekspertyzę w zakresie dekarbonizacji oraz technologie wspierające Elektryczność 4.0, aby pomóc w tworzeniu i obsłudze krytycznych lub energochłonnych systemów. Platforma mikrosieci Schneider Electric zapewni zintegrowanie lokalnej energii odnawialnej z niezawodnymi systemami zapasowymi, w tym magazynami energii, infrastrukturą dla pojazdów elektrycznych oraz powiązanymi usługami sprzedaży detalicznej energii.

Obie organizacje zamierzają współpracować nad takim połączeniem rozwiązań i technologii, które pozwoli sprostać najbardziej złożonym wyzwaniom energetycznym. Dzięki partnerstwu firm bp i Schneider Electric możliwe jest przyspieszenie przejścia na zerową emisję netto.


Schneider Electric