Współpraca Labinal i IGE+XAO

    Labinal, światowy lider w produkcji systemów okablowania, oraz IGE+XAO Group, producent nowoczesnego oprogramowania CAD przeznaczonego do elektryki, rozpoczęły wspólny projekt w celu stworzenia oprogramowania komputerowego do wspomagania produkcji wiązek elektrycznych. Oprogramowanie to będzie współpracować z istniejącymi systemami wspomagania projektowania wykorzystywanymi przez przemysł lotniczy, samochodowy i inne gałęzie przemysłu. SEE Electrical Harness Manufacturing to nazwa systemu wspomagania, który pojawi się w ofercie w wyniku współpracy.

    www.labinal.com, www.ige-xao.com