Wszystko dobre, co się dobrze smaruje

Smarowanie to kluczowa część strategii efektywnego utrzymania i konserwacji urządzeń. W dzisiejszym konkurencyjnym i wymagającym otoczeniu maksymalizacja produktywności, zwłaszcza dla małych i średnich warsztatów mechanicznych, jest konieczna. Zazwyczaj małe firmy nie mogą porównywać całkowitej zdolności produkcyjnej (pod względem wolumenu) z większymi rywalami. Ponadto więksi konkurenci mają przeważnie więcej wyposażenia, ludzi i zasobów w porównaniu do małych i średnich przedsiębiorstw.

Niezależnie od tego, czy firma specjalizuje się w produkcji prostych sworzni, mechanizmów przekładni lub zaworów o wysokim stopniu precyzji, odpowiednie utrzymywanie maszyn jest kluczem do osiągnięcia zysków.

Mimo wszystko wzajemne fizyczne oddziaływanie elementów wewnątrz obrabiarek wymaga, aby stosowane smary pracowały efektywnie. Olej hydrauliczny musi pracować wspólnie z pozostałymi płynami obróbkowymi. Mieszanie się oleju z chłodziwem w obrabiarce jest nieuniknione.

Oleje nie zawsze oddzielają się łatwo od pozostałych płynów, co skutkuje powstawaniem niepożądanego oleju (tzw. tramp oil). Nadmierna ilość niepożądanego oleju wpływa negatywnie na wydajność płynów stosowanych do obróbki metali poprzez skrócenie cyklu życia, a także obniżenie wydajności samego procesu obróbki. Nadmierny stan niepożądanego oleju może również prowadzić do powstawania bakterii w chłodziwach rozpuszczalnych w wodzie, co skutkuje nieprzyjemnym zapachem, krótszym cyklem życia chłodziwa i potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

By uniknąć tych problemów i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przez dłuższy czas, należy wybrać smar o wysokim współczynniku wydajności.

Wdrażanie strategii prewencyjnej

Włączenie podejścia strategii konserwacji prewencyjnej jako działania przeciwstawnego do strategii konserwacji reaktywnej to jedna z najbardziej wartościowych czynności, jakie może przeprowadzić każda firma. Strategia konserwacji prewencyjnej jest stosowana przez firmy, które odniosły sukces w sektorze przemysłowym.

Ta strategia uznaje konserwację urządzeń jako inwestycję strategiczną, a nie jako koszt. Wykorzystując przedstawioną filozofię konserwacji, firmy inwestują w ochronę aktywów, ponieważ takie działania przynoszą znaczący zwrot poniesionych kosztów dzięki wyjątkowej wytrzymałości i wydajności urządzeń, a także maksymalizacji produktywności.

Dla wielu małych firm wyspecjalizowanych w aplikacjach warsztatowych stosowanie podejścia strategii konserwacji jest czynnością konieczną. Dla wielu małych warsztatów kilka wyspecjalizowanych urządzeń często wykonuje znaczną część operacji stosowanych przez całą firmę. Bez wydajnie pracujących urządzeń osiągnięcie odpowiedniego poziomu produktywności i wyniku finansowego może stanowić poważny problem.

Najważniejszym elementem w dążeniu do osiągnięcia sukcesu dla strategii konserwacji prewencyjnej jest wprowadzenie pełnego oprogramowania analizującego olej.

Analiza oleju to seria testów, które mają na celu określenie stanu elementów wewnętrznych i używanych smarów. Dzięki tym informacjom można wydłużyć cykl życia zarówno smarów, jak i urządzeń, zidentyfikować wczesne ostrzeżenia, takie jak zanieczyszczenie i zużycie, a także zminimalizować liczbę nieplanowanych konserwacji.

Wśród obszarów objętych kontrolą jakości oleju jest:

? _aktualizacja rejestracji wyposażenia, a także wybór opcji analizy na podstawie rodzaju wyposażenia i potrzeb konserwacyjnych,

? _śledzenie stanu próbki oleju w laboratorium,

? _bezpośrednie działania w oparciu

o wyniki analizy, prośba o próbki,

? _dzielenie się istotnymi spostrzeżeniami ze współpracownikami za pośrednictwem zabezpieczonej hasłami sieci.

Usprawniony system zarządzania zapasami

Kolejnym sposobem na maksymalizację produktywności dla małych i średnich warsztatów jest utrzymywanie wydajnej strategii zarządzania zapasami.

W przypadku zarządzania zapasami istnieje kilka istotnych czynników, które należy rozważyć. Być może jednym z najważniejszych czynników jest uznanie kosztów magazynowych jako sumy cen początkowych zakupu materiałów i wszystkich kosztów związanych z utrzymywaniem i magazynowaniem.

Do pozostałych czynników istotnych podczas przeprowadzania procesu usprawniania strategii zarządzania zapasami zaliczamy estymację ilości materiałów do uzupełnienia i określenie odpowiednich czasów na zatwierdzanie ponownych zamówień. Kluczowym elementem w określaniu odpowiedniej ilości zamawianych materiałów i synchronizacji czasowej jest dokładne oszacowanie wolnej przestrzeni magazynowej, która może być wykorzystana na magazyn. Żaden z właścicieli/menedżerów warsztatów nie chce wykorzystywać cennej powierzchni magazynowej na utrzymywanie nadmiernych zapasów.

Zatem najlepsza praktyka to bliska współpraca z dostawcami w celu rozwoju i usprawnienia procesu uzupełniania zapasów, dzięki której dostawy będą otrzymywane dokładnie w momencie, gdy materiały z poprzednich zamówień będą na wyczerpaniu.

Ostatnią zalecaną kluczową praktyką jest przeprowadzanie okresowych badań stosowanych produktów i materiałów – dotyczy to głównie środków smarnych.

Podstawowym sposobem bardziej efektywnego wykorzystywania powierzchni magazynowej przez właścicieli warsztatów jest przegląd listy stosowanych smarów. Zajmują one znaczną powierzchnię magazynową, dlatego też w wielu przypadkach ilość smarów może być zredukowana do kilku produktów o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych.

Wykorzystując podane wskazówki, można zwiększyć całkowitą wydajność, obniżyć koszty magazynowania i co najważniejsze, zmaksymalizować produktywność w przedsiębiorstwach.

Glen Sharkowicz jest globalnym doradcą ds. produktów przemysłowych.

Artykuł pod redakcją Michała Piłata