Wyłączniki nadmiarowo-prądowe z zaciskiem wtykowym