Wynagrodzenia inżynierów w lutym

  Po raz pierwszy od kilku miesięcy spadły płace inżynierów. W lutym średnie miesięczne wynagrodzenie inżynierów wyniosło 4 929 PLN i było o 1,3% niższe w porównaniu ze styczniem, wynika z Miesięcznych Raportów Płacowych opracowanych przez Bank Danych o Inżynierach.

  Dane zawarte w raporcie BDI pochodzą bezpośrednio od inżynierów. Największą populację osób aktywnie aktualizujących informacje o swoim wynagrodzeniu stanowią osoby w wieku 26-30 lat (50,2% populacji). Wynika to z faktu, że ta grupa wiekowa inżynierów częściej zmienia pracę a co za tym idzie, chętniej bierze udział w projektach rekrutacyjnych.

  Obniżenie płac nastąpiło w większości grup wiekowych – największe w grupie 41-45 lat (-2,8%). Wzrost odnotowano jedynie wśród inżynierów w przedziale wiekowym 51-55-latków (+0,9%).

     

  Poza stanowiskami dyrektorskimi niezmiennie najwięcej zarabiają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. W tej grupie nastąpił największy wzrost wynagrodzeń w porównaniu z lutym ubiegłego roku.

  W poszczególnych sektorach gospodarczych najwyższe wynagrodzenia są w branży: nieruchomości, development (10 559 zł) a najniższe w branży edukacja i rozwój (2 869 zł).

  Natomiast największą dynamiką zmian wynagrodzeń w poszczególnych sektorach gospodarczych może pochwalić się branża: doradztwo, konsulting – wzrost płac średnio o ok. 300 PLN; materiały budowlane – spadek płac średnio o ok. 500 PLN; bankowość, finanse, ubezpieczenia – spadek płac średnio o ok. 300 PLN; drzewna i meblarska – spadek płac średnio o ok. 300 PLN; elektrotechnika – spadek płac średnio o ok. 300 PLN.

  W lutym największym wzrostem wynagrodzeń, w porównaniu z miesiącem ubiegłym cieszyło się województwo świętokrzyskie (+1,1%), natomiast największym spadkiem warmińsko-mazurskie (-16,9%).

  Nadal najwięcej zarabiają osoby w dziale zarządzania (mediana: 10 000 PLN) oraz inwestycji i wdrożeń (mediana: 5 700 PLN) , a także właściciele firm (mediana: 6 750 PLN). Właściciele firm odnotowali też w tym miesiącu największy wzrost płac w porównaniu z miesiącem ubiegłym: +10%.

  Raport podaje, że inżynierowie poza wynagrodzeniem zasadniczym najchętniej otrzymywaliby samochód służbowy do użytku prywatnego (36,11%), szkolenia wybierane wg własnego uznania (33,33%) oraz dodatkową bezpłatną opiekę zdrowotną (27,78%). Ma to po części odzwierciedlenie w faktycznej sytuacji na rynku w lutym 2009 r. Samochód służbowy znalazł się na 6 miejscu – otrzymuje go 33,33% inżynierów biorących udział w analizie. Szkolenia znalazły się na 4 miejscu. Korzysta z nich 37,5% inżynierów. Bezpłatna opieka uplasowała się trochę wyżej – na 3 miejscu. Otrzymuje ją 41,57% osób. Podobnie jak w styczniu pozapłacowymi gratyfikacjami, które otrzymała największa grupa inżynierów jest telefon służbowy – 55,56% inżynierów oraz komputer – 51,39%.

  Więcej informacji o wynagrodzeniach inżynierów na www.bdi.com.pl