Wynagrodzenia w sektorze przemysłowym w 2009 r.

Rok 2009 zakończył się wzrostem płac inżynierów. Średnie wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2009 wzrosło o 10% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosło 5273 zł. To najwyższy do tej pory skok w płacach, notowany na rynku wynagrodzeń inżynierów. Sektor przemysłowy wypadł najkorzystniej na tle innych branż. Wzrost zasobności portfeli inżynierów wahał się tu od 10 do 21% (kwartał do kwartału).

Tworzywa sztuczne, chemia i petrochemia

Najwyższą średnią na koniec 2009 roku odnotowała branża tworzyw sztucznych, chemiczna i petrochemiczna. Przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło 5970 zł brutto i wzrosło o 21% (kwartał do kwartału). To najwyższa do tej pory średnia płac notowana w tej branży. W czołówce były: województwo łódzkie (średnia 7491 zł), mazowieckie (7165 zł) oraz podlaskie (6560 zł). Największym wzrostem płac mogli się pochwalić pracownicy małych firm, zatrudniających do 10 osób (+31%).

Co dziesiąty inżynier pracujący w tej branży zarobił ponad 11 358 zł. Byli to głównie dyrektorzy ds. rozwoju i wdrożeń, dyrektorzy techniczni, dyrektorzy ds. efektywności procesów, dyrektorzy ds. marketingu i rozwoju, dyrektorzy techniczno-produkcyjni, kierownicy projektów, kierownicy w dziale produkcji, kierownicy techniki stacji paliw, kierownicy departamentów, kierownicy ds. kluczowych klientów, kierownicy utrzymania ruchu, regionalni kierownicy sprzedaży, inspektorzy nadzoru.

Najwyższe zarobki deklarowały osoby pracujące w dziale marketingu i sprzedaży (10 140 zł brutto, wzrost +45%), w dziale zarządzania (9646 zł brutto, wzrost +16%), w dziale inwestycji i wdrożeń (7721 zł brutto, wzrost +41%), w dziale analiz, planowania i dokumentacji (5964 zł brutto, wzrost +14%), w dziale obsługi klienta i wsparcia technicznego (5928 zł brutto, wzrost +17%).

Elektrotechnika, energetyka

Na drugim miejscu znalazła się branża energetyczna i elektrotechniczna. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło tu 5349 zł brutto. Wzrost płac w tym sektorze sięgnął 16% (kwartał do kwartału). Co dziesiąty inżynier zarobił ponad 8324 zł. Na tak wysokie wynagrodzenia mogli liczyć m.in. doświadczeni kierownicy robót energetycznych oraz specjaliści ds. systemów elektroenergetycznych w dużych firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników, dyrektorzy, prezesi, wiceprezesi firm, kierownicy budowy w woj. mazowieckim, z min. 5-letnim doświadczeniem, kierownicy projektów, osoby prowadzące własną działalność.

Największy wzrost płac odnotowało województwo łódzkie (+40%), podlaskie (+30%), warmińsko-mazurskie (+39%), świętokrzyskie (+29%), wielkopolskie (+15%), kujawsko-pomorskie (+14%).

Najwyższe zarobki deklarowały osoby pracujące w dziale zarządzania (9369 zł brutto, wzrost +50%), w dziale inspekcji i nadzoru (6492 zł brutto, wzrost +13%), w dziale inwestycji i wdrożeń (6112 zł brutto, wzrost +14%), w dziale przygotowania produkcji i na produkcji (5646 zł brutto, wzrost +18%).

Motoryzacja

Trzecie miejsce zajęła branża motoryzacyjna ze średnim wynagrodzeniem 5183 zł brutto i wzrostem o 10% (kwartał do kwartału). Podobnie jak w pozostałych sektorach, również w motoryzacji odnotowaliśmy najwyższą, jak do tej pory, średnią płac.

Najwyższe zarobki deklarowały osoby pracujące w dziale zarządzania (8333 zł brutto, wzrost +15%), logistyki i zaopatrzenia (7337 zł brutto, wzrost +12%), inwestycji i wdrożeń (6165 zł brutto, wzrost +15%), badań/w laboratoriach (5868 zł brutto, wzrost +30%), obsługi klienta i wsparcia technicznego (5299 zł brutto, wzrost +23%).

Największy wzrost płac odnotowaliśmy w województwie łódzkim (+27%, średnia 4718 zł brutto). Najlepiej opłacany był tu 41-letni dyrektor ds. jakości i zarządzania ryzykiem (21 782 zł), 33-letni kierownik działu zarządzania jakością (11 436 zł), 32-letni kierownik LCA (Life Cycle Assessement, 11 027 zł), 31-letni kierownik projektu (10 615 zł). Duża rozpiętość zarobków wystąpiła na stanowisku inżyniera procesu i uzależniona była od wieku pracownika. 24-letni inżynier procesu mógł liczyć na zarobki na poziomie 1397 zł, natomiast 30-letni już na 7383 zł. Zarobki pomiędzy 2000 a 3000 zł otrzymali: 23-letni młodszy montażysta, 24- i 26-letni konstruktor oraz 23-letni elektromonter. Województwo kujawsko-pomorskie uzyskało równie wysoki wzrost płac (+22%). Średnia płaca wyniosła tu 4121 zł brutto. Najwyższą pensję otrzymał 26-letni kierownik utrzymania ruchu (5146 zł) oraz 31-letni kierownik montażu (4780 zł). Najniższe – 34-letni konstruktor (2356 zł). W województwie małopolskim wzrost wynagrodzeń wyniósł w IV kwartale 2009 roku 15,5%, zaś średnie wynagrodzenie 4762 zł brutto. Najwięcej zarobili: 35-letni program manager (11 358 zł), 33-letni lider zespołu/programista (9977 zł) oraz 28-letni kierownik ds. produkcji (9234 zł). Najmniej 23-letni grafik komputerowy (1143 zł), 24-letni operator linii produkcyjnej (1228 zł), 26-letni specjalista ds. obsługi klienta (1372 zł) oraz 26-letni specjalista ds. akcesoriów (1474 zł). W pozostałych województwach wzrost płac był nie większy niż 14%.

Największy wzrost płac odnotowali pracownicy większych firm motoryzacyjnych, zatrudniających od 50 do 249 osób (+16%). Średnie wynagrodzenie w takich firmach wyniosło 5103 zł.

W ostatnim badaniu wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej (IV kwartał 2009) kobiety stanowiły 6,3%, natomiast mężczyźni 93,7%.

Maszyny, urządzenia, narzędzia

Na czwartym miejscu uplasowała się branża maszyn, urządzeń i narzędzi. Przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło 5051 zł brutto i wzrosło o 12,5% (kwartał do kwartału). Co czwarty inżynier zarobił ponad 5679 zł, natomiast co dziesiąty do 8000 zł.

Najwyższe wynagrodzenia (powyżej 8000 zł) otrzymali: ekspert ds. utrzymania ruchu z woj. łódzkiego (31 lat), technolog z woj. mazowieckiego (26 lat), główny technolog z woj. dolnośląskiego (32 lata), kierownik ds. rozwoju rynku z woj. mazowieckiego (38 lat), szef produkcji z woj. lubuskiego (40 lat), kierownik ds. kluczowych klientów z woj. dolnośląskiego (37 lat), kierownik działu serwisu z woj. kujawsko-pomorskiego (28 lat), konstruktor z woj. dolnośląskiego (35 lat), kierownik ds. wsparcia technicznego sprzedaży z woj. mazowieckiego (29 lat), specjalista ds. mechanicznych z woj. śląskiego (32 lata), inżynier serwisu z woj. mazowieckiego (30, 41 lat), inżynier serwisu z woj. łódzkiego (55 lat), kierownik ds. handlowych z woj. lubelskiego (41 lat), kierownik projektu z woj. kujawsko-pomorskiego (36 lat), inżynier sprzedaży z woj. mazowieckiego (41 lat), prezes zarządu z woj. dolnośląskiego (58 lat), specjalista ds. sprzedaży z woj. śląskiego (40 lat), kierownik produkcji z woj. pomorskiego (31 lat),  zastępca prezesa z woj. lubelskiego (53 lata), technolog ds. rozwoju i nowych uruchomień z woj. dolnośląskiego (30 lat), kierownik ds. sprzedaży z woj. łódzkiego (29 lat), dyrektor ds. techniczno-handlowych z woj. mazowieckiego (50 lat), dyrektor przedstawicielstwa z woj. podkarpackiego (45 lat), kierownik projektów z woj. pomorskiego (33 lata), dyrektor produkcji z woj. śląskiego (35 lat).

Największy wzrost płac odnotowaliśmy w województwie warmińsko-mazurskim (+22%), śląskim (+18%), zachodniopomorskim (+17,5%), podkarpackim (+17%), mazowieckim (+15%), podlaskim (+14%), głównie wśród osób pracujących w dużych firmach zatrudniających powyżej 250 osób (+15,5%).

Najwyższe zarobki deklarowały osoby pracujące w dziale zarządzania (9919 zł brutto, wzrost +7%), w dziale marketingu i sprzedaży (6296 zł brutto, wzrost +16%), w dziale obsługi klienta i wsparcia technicznego (5820 zł brutto, wzrost +16%), w serwisie i utrzymaniu ruchu (5264 zł brutto, wzrost +7%).

Hutnictwo, metalurgia, branża metalowa

Na ostatnim, piątym, miejscu wśród branż z sektora przemysłowego, które poddajemy cokwartalnej analizie wynagrodzeń, znalazła się branża hutnicza, metalurgiczna i metalowa. Mimo że wzrost płac w tym sektorze był równie wysoki, jak ogólna tendencja na rynku płac inżynierów i wyniósł +12% kwartał do kwartału, to na tle średniej krajowej (dla inżynierów) hutnictwo i metalurgia nadal wypada nieco gorzej. Przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło 4414 zł brutto. Mimo wszystko to jedna z wyższych średnich płac notowanych w tej branży na przestrzeni ostatnich miesięcy. Korzystniej wypadł jedynie IV kwartał 2008, kiedy to średnie wynagrodzenie w hutnictwie i metalurgii wyniosło 4535 zł.

Największy wzrost płac odnotowaliśmy w województwie świętokrzyskim (+47%), kujawsko-pomorskim (+38%), pomorskim (+32%), lubelskim (+25%), małopolskim (+21%), śląskim (+12%), głównie wśród osób pracujących w dużych firmach zatrudniających powyżej 250 osób (+16%). Najwyższe wynagrodzenia otrzymali tu: 35-letni kierownik sprzedaży z woj. kujawsko-pomorskiego (8601 zł), 30-letni konsultant techniczny z woj. małopolskiego (8064 zł), 28-letni technolog programista z woj. pomorskiego (6616 zł), 51-letni dyrektor ds. jakości z woj. śląskiego (22 716 zł), 48-letni kierownik projektu z woj. świętokrzyskiego (8000 zł).

Najwyższe zarobki deklarowały osoby pracujące w dziale zarządzania (8198 zł brutto, wzrost +3%), w dziale obsługi klienta i wsparcia technicznego (5023 zł brutto, wzrost +10%), w dziale marketingu i sprzedaży (4599 zł brutto, wzrost +22%), w dziale serwisu i utrzymania ruchu (4535 zł brutto, wzrost +15%), w dziale analiz, planowania i dokumentacji (4439 zł brutto, wzrost +30%).

W ostatnim badaniu wynagrodzeń w branży hutniczej, metalurgicznej i metalowej (IV kwartał 2009) kobiety stanowiły 6,7%, natomiast mężczyźni 93,3%.

Podsumowanie

Wzrost zasobności portfeli inżynierów na koniec 2009 roku nie odbiegał od ogólnej sytuacji na rynku. Jak informował Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ostatnim miesiącu 2009 o 7% i wyniosło 3652 zł brutto. Mieliśmy wyraźny, ale chwilowy wzrost płac. Część podwyżek podyktowana bowiem była wypłaconymi premiami, trzynastkami, nagrodami okresowymi.

W styczniu br. wynagrodzenia inżynierów wróciły do poziomu sprzed grudnia 2009 r. Spadek płac wyniósł -8%. Średnie wynagrodzenie inżynierów wyniosło w styczniu 2010 r. 4864 zł brutto.

W sektorze przedsiębiorstw pogorszenie sytuacji finansowej pracowników było bardziej odczuwalne. Wg danych GUS-u płace w styczniu spadły o 11,5 proc., osiągając tym samym poziom sprzed września 2009 r. Wynagrodzenia inżynierów podążają od kilku miesięcy za ogólną tendencją na rynku. Niezmiennie jednak przewyższają wynagrodzenia pozostałych pracowników. Pozwala nam to wysunąć tezę, że inżynierowie nadal są najbardziej pożądanymi pracownikami na rynku pracy.

Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń inżynierów można znaleźć w pełnych opracowaniach Branżowych Raportów Płacowych oraz w Miesięcznych Raportach Płacowych dostępnych w Banku Danych o Inżynierach (www.bdi.com.pl).

Bank Danych o Inżynierach powstał w 1992 roku. Dziś jest jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce. Firmom oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych, wśród których znajdują się m.in. rekrutacja i selekcja, wartościowanie stanowisk pracy, analizy rynku pracy, raporty płacowe, outplacement oraz serwis ogłoszeń pracy. Jego działalność doceniło już ponad 122 tys. inżynierów, którzy zdecydowali się na budowanie swoich karier zawodowych w ścisłej współpracy z BDI.

Anna Strożek pracuje na stanowisku starszego specjalisty ds. analiz BDI. Kontakt: ast@bdi.com.pl.

Autor: Anna Strożek