Wynajem kompresora – fakty i mity

Konserwacja sprężarki powietrza powinna być przeprowadzana zgodnie z ustalonym harmonogramem – nie powinna być odkładana na ostatnią chwilę lub przeprowadzana tylko wtedy, gdy coś się zepsuje. Źródło: Ingersoll Rand Compression Technologies and Services

W praktyce organizacyjnej zakładu przemysłowego niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których zakup nowego czy używanego kompresora nie jest uzasadniony ekonomicznie. Urządzenia te mogą być bowiem potrzebne tylko przez krótki czas, a wtedy nieopłacalna będzie inwestycja w kompletny system zasilania sprężonym powie-trzem. W takiej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem jest wynajem sprężarki. Okazuje się jednak, że wokół tej kwestii narosło wiele nieporozumień, błędnych informacji i przekonań.

W artykule omawiamy kilka mitów krążących w środowisku inżynierskim na temat opcji wynajmu sprężarek.

1️⃣ Mit: wynajem sprężarek powietrza jest niezbędny tylko w nagłych wypadkach.

Fakt: wynajem sprężarki powinien być zaplanowany.

Wypożyczenie sprzętu może być ratunkiem w sytuacjach awaryjnych, ale jest również pomocne podczas planowanych konserwacji lub przestojów. Na przykład, jeśli zespół inżynierski w zakładzie wie, że co roku, w określonym czasie, sprężarka działająca na co dzień w określonym procesie musi być poddawana zaplanowanemu serwisowi, może włączyć wynajem dodatkowej sprężarki powietrza do swojego procesu, aby zapobiec zmniejszeniu lub zatrzymaniu produkcji. Podczas modernizacji lub renowacji zakładu krótkoterminowe rozwiązania w zakresie wynajmu sprężarek dla systemu sprężonego powietrza pozwalają na podtrzymanie ciągłości pracy i utrzymanie zakładanej efektywności produkcji.

2️⃣ Mit: tylko niektóre branże potrzebują usług wynajmu sprzętu do wytwarzania sprężonego powietrza.

Fakt: wszystkie branże, które wykorzystują sprężone powietrze, mogą korzystać z usług wynajmu.

Jeśli produkcja wymaga zastosowania sprężarki powietrza, to w pewnym momencie urządzenie będzie musiało zostać poddane zaplanowanej (lub nieplanowanej) konserwacji. Wypożyczenie dodatkowego sprzętu podczas naprawy lub konserwacji własnych sprężarek sprawi, że chwilowe ich wyłączenie nie spowoduje obniżenia wydajności produkcji.

3️⃣ Mit: można wypożyczać same sprężarki.

Fakt: razem ze sprężarkami, w ramach jednej usługi, można wypożyczyć związane z nimi komponenty.

Firma zewnętrzna może zaoferować wynajem całego zespołu urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza, co pozwala zapewnić odpowiednią wydajność i jakość powietrza, w zależności od potrzeb zakładu.

4️⃣ Mit: lato jest jedynym okresem, kiedy konieczne może się okazać wypożyczenie urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza.

Fakt: zwiększone potrzeby produkcyjne mogą wystąpić w każdej chwili.

Tak jak wydarzenia sezonowe mogą wymagać zwiększonej wydajności systemu dystrybucji sprężonego powietrza, aby nadążyć za potrzebami produkcyjnymi, tak zdarzają się sytuacje, kiedy sprężone powietrze jest potrzebne niespodziewanie. W takich wypadkach, w celu utrzymania zakładanego lub wymaganego poziomu produkcji, zakład może się wyposażyć w dodatkowe, wypożyczone urządzenia. W ten sposób można wyeliminować przerwy w produkcji i realizować założone cele biznesowe.

5️⃣ Mit: zapobieganie nieoczekiwanym przestojom jest niemożliwe – są one  nieuniknione.

Fakt: właściwie prowadzone procedury utrzymania ruchu mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia nieplanowanego przestoju.

Konserwacja sprężarki powietrza powinna być przeprowadzana zgodnie z ustalonym harmonogramem. Oznacza to, że należy jej dokonać w zalecanym czasie wskazanym w podręczniku – nie powinna być odkładana na ostatnią chwilę lub przeprowadzana tylko wtedy, gdy coś się zepsuje. Regularne przeglądy, takie jak wymiana oleju/smarowania w zalecanych przedziałach czasowych, pomagają urządzeniom lepiej pracować, bez przeciążeń i ryzyka awarii.

6️⃣ Mit: wynajem urządzeń sprężonego powietrza ma największy sens w przypadku obiektów, które borykają się z wieloma problemami związanymi z produkcją lub produktami.

Fakt: wszystkie zakłady mają do czynienia z różnymi problemami w trakcie realizacji procesów produkcji i mogą czerpać wymierne korzyści z wynajmu sprzętu do wytwarzania sprężonego powietrza.

Każda sprężarka, w każdym zakładzie będzie kiedyś wymagała naprawy. Usługa wynajmu może pomóc w utrzymaniu ciągłości produkcji. Dodatkowo wynajem sprężarek powietrza umożliwia firmom z mniejszym budżetem zaspokojenie ich potrzeb finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu stałej wydajności produkcji i czasu pracy bez przestojów. Jeśli zakład nie dysponuje budżetem na zakup sprężarki, może ją wynająć na długi czas, dzięki czemu zapewni sobie wydajną produkcję w ramach posiadanego budżetu.

7️⃣ Mit: planowanie awaryjne nie jest konieczne, jeśli chodzi o wynajem urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza, ponieważ nic ono nie wnosi.

Fakt: plan awaryjny może usprawnić działania w sytuacji awaryjnej.

Posiadanie planu awaryjnego może znacząco wpłynąć na reakcję zakładu i jego załogi na nieoczekiwany przestój. Warto mieć opracowany plan awaryjny, by przygotować się na nieoczekiwany, a nawet planowany przestój. Posiadanie planu awaryjnego na wypadek wdrożenia krótkoterminowego wynajmu pomaga w szybszym i bardziej efektywnym jego przeprowadzeniu, ponieważ wszystkie kluczowe decyzje zostały już wcześniej podjęte.

Producenci mogą wspólnie z partnerem serwisowym tworzyć niestandardowe plany awaryjne w oparciu o konkretne potrzeby. Posiadanie takiego planu przynosi następujące korzyści:

→ znacznie skrócony czas potrzebny do zainstalowania tymczasowego sprzętu,

→ planowanie z wyprzedzeniem modyfikacji w obiekcie, niezbędnych do wdrożenia rozwiązań tymczasowych,

→ identyfikacja wszelkich istniejących słabości systemu dystrybucji sprężonego powietrza,

→ elastyczność w planowaniu konserwacji i instalacji nowego sprzętu,

→ zmniejszenie ryzyka poniesienia strat finansowych.


Ryan Cook jest menedżerem ds. portfolio w zakresie globalnego rynku wtórnego w firmie Ingersoll Rand Compression Technologies and Services.