Wyważanie dynamiczne VibroDAQ portable

  VibroDAQ portable firmy RK-SYSTEM to nowoczesne i bardzo skuteczne narzędzie diagnostyczne, przeznaczone do wyważania w jednej lub w dwóch płaszczyznach dowolnych detali wirujących, zarówno w łożyskach własnych jak i na stanowiskach pomiarowych, a także do pomiarów i analizy drgań. Zasadniczą cechą przyrządu jest jego pełna mobilność. Jest to urządzenie przenośne, wyposażone w dotykowy wyświetlacz LCD oraz wbudowane akumulatory.

  Niewielkie wymiary sprawiają, że VibroDAQ portable sprawdza się szczególnie dobrze podczas prac serwisowych, na obiektach, na których istnieje konieczność przemieszczania się wraz z przyrządem, lub wykonywane są np. prace na wysokościach. Zgodnie z aktualnymi trendami w zakresie nowoczesnych urządzeń pomiarowych VibroDAQ portable może również współpracować z komputerem. Komunikacja pomiędzy VibroDAQ portable, a PC odbywa się poprzez interfejs USB.

  W przypadku pracy samodzielnej oprogramowanie wbudowane w przyrząd zapewnia pełną niezależność systemu VibroDAQ portable. W tym przypadku przyrząd pracuje pod kontrolą własnego, autorskiego systemu operacyjnego, a użytkownik ma do dyspozycji kompletny wachlarz funkcji realizowanych przez przyrząd czyli: wyważanie jednopłaszczyznowe, wyważanie dwupłaszczyznowe, wyważanie tarcz ściernych wyposażonych w głowicę wyważającą (jedno i dwupłaszczyznowe), wyważanie wentylatorów z możliwością wektorowego rozkładu masy korekcyjnej na składowe (jedno i dwupłaszczyznowe), a także analizę drgań FFT zarówno w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym.

  Niezwykle pomocną funkcją jest możliwość obserwacji widma drgań czyli ich amplitudy w funkcji częstotliwości. Umiejętne wykorzystanie tej funkcji pozwala na wyważenie detalu w przypadku gdy wibracje generowane przez diagnozowany element obrotowy są zakłócane przez drgania innych elementów pracujących na podobnej częstotliwości. VibroDAQ portable pozwala również na obserwację amplitudy drgań w funkcji czasu.

  W przypadku pracy samodzielnej interfejsem służącym do komunikacji z użytkownikiem jest wyświetlacz LCD, a szczegółowe dane pomiarowe uzyskane podczas kolejnych cykli wyważania lub pomiarów drgań rejestrowane są w pamięci wewnętrznej urządzenia.

  W przypadku pracy z komputerem sterowanie przyrządem odbywa się poprzez dedykowaną aplikację pracującą pod kontrolą Windows. Jak już wspomniano komunikacja z komputerem odbywa się poprzez interfejs USB. Oprogramowanie zainstalowane na PC pozwala zarówno na wyważanie detali, pomiary i analizę drgań, jak i na analizę danych, które zostały zarejestrowane przez przyrząd podczas pracy samodzielnej. Korzystanie z VibroDAQ portable w trybie z komputerem może okazać się wygodne np. w przypadku pracy stacjonarnej, kiedy wyważanie realizowane jest w jednym miejscu np. na dedykowanym stanowisku pomiarowym. W takiej sytuacji interfejsem służącym do komunikacji z użytkownikiem jest ekran monitora, który ze względu na rozmiary i czytelność wpływa pozytywnie na komfort pracy. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku konieczności szczegółowej analizy danych przechowywanych w pamięci urządzenia np. analiza FFT zarejestrowanych danych.

  Więcej informacji