Wyzwania dla produkcji w epoce Przemysłu 4.0

Według przedstawionego na targach Hannover Messe raportu firmy IHS Markit, siedem trendów na rynku produkcji obejmuje większy wzrost tego rynku i przesunięcie zainteresowania firm ze zdalnej analityki, opartej o technologię chmury, na lokalne, rozproszone przetwarzanie danych (edge computing).

Na targach Hannover Messe technologia była obecna wszędzie, ale nadal istnieje luka pomiędzy tworzeniem i oferowaniem następnej generacji produkcji przemysłowej, a jej rzeczywistym wykorzystaniem na hali fabrycznej.

Był to jednym z wielu wniosków przedstawionych w prezentacji badań rynku z roku 2017, wykonanej przez firmę IHS Markit 26 kwietnia na targach Hannover Messe. Wydawnictwo CFE Media było partnerem medialnym tej prezentacji zatytułowanej “Wpływ inteligentnych technologii na dynamikę rynku przemysłowego”.[1]

Alex West, główny analityk technologii produkcji w IHS Markit powiedział, że prowadzone przez tę instytucję badania pokazują, że istnieją cztery kluczowe wyzwania dla produkcji w nadal ewoluującej epoce Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

  • Konwergencja IT/OT (integracja technologii informatycznych i operacyjnych) pozostaje wyzwaniem – zdolność fabrycznych zespołów informatycznych i operacyjnych do znalezienia wspólnego języka przy wdrażaniu IIoT pozostaje problemem
  • Preferencja tego zespołu, który będzie przewodził wdrażaniu IIoT jest równo rozłożona pomiędzy inżynierów i techników a informatyków
  • Grupa najważniejszych osób w firmie (C-suite) obejmuje przywództwo w tylko 10% projektów respondentów ankiety IHS Markit
  • Wciąż jednak scentralizowana natura produktów automatyki (takich jak rozproszone systemy sterowania, DCS) wpływa na proces podejmowania decyzji dotyczących wdrażania IIoT

“Niektóre firmy już wspierają IIoT. Niektóre gałęzie przemysłu posiadają już przygotowane wszystkie elementy do wdrożenia IIoT, ale jest więcej zrobione po stronie cyfrowej przetwarzania sygnałów, niż okołoprocesowej”, przyznaje Alex West. Branża ropy i gazu ma olbrzymią okazję do wykorzystania technologii IIoT, ale jednocześnie niedawny spadek cen ropy wpłynął na cyfryzację tego przemysłu.

“Nadal potrzebna jest wzmożona i szeroka edukacja”, przyznaje Preston Reine, menedżer d/s badań rynku silników elektrycznych i urządzeń napędzanych silnikami w firmie IHS Market. “To, jak przemysł postrzega technologie IIoT nadal wymaga edukacji”.

Część tej edukacji wymaga od producentów, aby myśleli o swoich własnych potrzebach i o tym, jak sterowane danymi środowisko produkcyjne mogłoby ulepszyć ich działalność. “Jednym z kamieni milowych w przypadku IIoT jest to, że obecnie producenci myślą o swoim biznesie w perspektywie dnia dzisiejszego, ale ich biznes zmieni jutro przemysłu”, powiedziała Jenalea Howell, dyrektor d/s badań połączeń sieci IIoT i małych miast w firmie IHS Markit. “Jest to wyzwanie, które powinniśmy przekazać producentom. W obecnej chwili widzimy, że oni nie wiedzą, czego chcą”.

Raport IHS Markit podał siedem kluczowych trendów w produkcji w nachodzącym roku: 

1. Globalne rynki będą wzrastać pomimo przeciwności

“Oczekuje się, że rynek urządzeń automatyki przemysłowej wzrośnie w 2017 roku, odwracając trend obserwowany w ubiegłych dwóch kolejnych latach. W ostatnim roku globalne obroty w przemyśle skurczyły się o 1,8% i to po spadku, który miał miejsce w 2015 roku. Te następujące po sobie spadki roczne były bez precedensu i odzwierciedliły podobny spadek globalnych wydatków inwestycyjnych na rynku produkcji maszyn i automatyki przemysłowej w ciągu ostatnich dwóch lat.

Tegoroczny wzrost, przewidywany na 1,5%, będzie miał miejsce pomimo pewnych przeciwności, głównie w formie zarówno niskich cen ropy naftowej i towarów, jak i zmniejszenia sprzedaży na rynku maszyn ciężkich”.

2. Nastąpi przesunięcie analityki zdalnej, opartej o technologię chmury, w kierunku rozproszonego, lokalnego przetwarzania danych

“W tym roku zobaczymy dwie zmiany na rynku. Z jednej strony pojawi się więcej zapowiedzi skalowalności platform w chmurze tak, aby obsługiwały one lokalne lub odbywające się w zakładzie, przetwarzanie danych. Tutaj analityka rozproszona w dużym stopniu stanie się opłacalną alternatywą dla rozwiązań bazujących na przetwarzaniu danych w odległych miejscach. Jednocześnie kontynuowana edukacja rynku, wzmocni zaufanie firm do przechowywania danych w odległej chmurze, pozwalając im rzucić okiem na korzyści, które można uzyskać z analityki w chmurze”.

3. Automatyka przemysłowa będzie miała większy wpływ na podejmowanie decyzji o relokacji lub zlecaniu produkcji (outsorcing)

“W tym czasie niepewności ekonomicznej więcej firm dążąc do wykorzystania ulg podatkowych i wykwalifikowanych pracowników wybierze raczej opcję zainwestowania w automatykę w fabrykach znajdujących sie w USA, niż do przeniesienia produkcji do odległych krajów o taniej sile roboczej”.

4. Wprowadzone zostaną rozwiązania oparte na oprogramowaniu, aby firmy pozostały konkurencyjnymi

“Spodziewajmy się w tym roku przyspieszenia w przejęciach firm i tworzeniu spółek, ponieważ firmy z branży automatyki walczą ze sobą i dążą do tego, aby dostawcy oprogramowania byli w stanie rozszerzyć portfolio inteligentnej produkcji firm wykupujących”.

5. Nastąpi konsolidacja rynków wyposażenia kapitałowego

“To będzie rok zwiększonej konsolidacji na kilku rynkach wyposażenia kapitałowego, takich jak silników elektrycznych, generatorów, turbin i zespołów generatorów. W zeszłym roku sprzedaż spadła w wielu segmentach tego rynku – o 2,9% w przypadku silników średniego napięcia, 4,3% w przypadku generatorów średniej mocy, 13,8% w przypadku turbin parowych i 2,3% w przypadku zespołów generatorów. Oprócz walki konkurencyjnej w ostatnich kilku latach na tych rynkach nie widziano, aby producenci nie nadążali z realizacją zamówień, nawet gdy istniały w tym zaległości. W rzeczywistości większość dostawców musiała podjąć znaczące działania zmierzające do cięcia kosztów, aby pozostać konkurencyjnymi na kurczącym się rynku globalnym, zaś firmy musiały uciekać się do redukcji zatrudnienia, w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych.”

6. Rozpowszechnią się standardy łączności

Zwiększone rozpowszechnienie w roku 2017 standardu OPC UA, czyli otwartej, zunifikowanej platformy architektury komunikacyjnej (Open Platform Communications Unified Architecture), wraz z ukazaniem się standardu TSN, czyli sieci wrażliwych na czas (Time-Sensitive Networking), postrzegane jest i zachwalane przez niektórych, jako kładące kres wojnom o ujednolicony standard dla sieci poziomu obiektowego.

W raporcie stwierdza się, że standard TSN “ulepszy podstawową technologię Ethernetową poprzez dostarczanie niezawodnej łączności w czasie rzeczywistym w sieciach tego standardu. Usprawnienia i modyfikacje nie tylko zredukują koszty podłączenia do sieci złożonych instalacji inteligentnej produkcji, ale także będą służyć pobudzaniu konwergencji technologii informacyjnej i operacyjnej. I chociaż standardy TSN jeszcze nie zostały wydane, to oczekuje się, że stanie się to do końca roku 2017 lub na początku 2018 roku, wraz z pojawieniem się obsługujących je urządzeń .”

7. Sztuczna inteligencja wkroczy na halę fabryczną

“W tym roku roboty o ulepszonej łączności i „zmysłach” (oczujnikowanie) będą nadal przewodzić postępom w dziedzinie inteligentnej produkcji. W szczególności znacznie zwiększony zostanie zakres zadań możliwych do wykonania przez takie roboty , dzięki istotnym usprawnieniom w zakresie wykorzystania w ich obsłudze komunikacji szerokopasmowej robotów przemysłowych oraz ich włączenia do informatycznego systemu produkcji. Tego typu nowoczesne rozwiązania techniczne umożliwią robotom współdzielenie informacji z innymi urządzeniami inteligentnymi i robotami lub korzystanie z danych i narzędzi w chmurze, jednocześnie pomagając w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji (AI) w robotyce.”

Targi Hannover Messe kończą się optymistycznie, uczestnictwo w nich wzrosło. Pomimo wielu wyzwań w branży produkcyjnej, wymienionych w raporcie firmy IHS Markit, organizatorzy Targów 2017 w piątek po zakończeniu tej imprezy chwalili zarówno wzrost uczestnictwa, jak i zaangażowanie uczestników.

“Każdy sektor, który obejmuje cyfryzacja przemysłu był reprezentowany i obecny, aby przedstawiać swoje odpowiedzi na kluczowe pytanie, które zadają sobie przedsiębiorstwa przemysłowe na całym świecie: jak mogę najlepiej przystosować moją firmę do cyfrowej przyszłości”, powiedział Dr. Jochen Köckler, członek zarządu Targów w Hanowerze.

Uczestnictwo w Targach wzrosło z 217 000 w 2015 r. do 225 000 w 2017 roku, zaś w zeszłym roku impreza miała specyficzny format. Zarejestrowano 75 000 uczestników spoza Niemiec, w tym 9 000 z Chin, 7 500 z Indii, oraz 5 000 z Polski, co jest rekordem dla Kraju Partnerskiego. Uczestnictwo w Targach w 2018 r. może być nawet większe. Po raz pierwszy odbywające sie w Hanowerze pokazy automatyki przemysłowej oraz napędów i automatyki ruchu maszyn, będą odbywały się pod wspólnym tytułem Automatyki Zintegrowanej, Sterowania Ruchem i Napędów. CeMAT, czyli niemieckie targi logistyczne, będą miały miejsce 2 razy w roku i będą częścią Targów Hannover Messe od roku 2018.

Autor: Bob Vavra, menedżer treści, Plant Engineering, CFE Media

[1] Smart Technologies Impacting Industrial Market Dynamics