XI edycja Warsztatów – Wsparcie procesów Utrzymania Ruchu w zakładach przemysłowych

  W dniu 24 września 2009 r. Komtech Sp. z o.o. zorganizował Warsztaty, poświęcone efektywnemu zarządzaniu Służbami Utrzymania Ruchu przy pomocy dedykowanego narzędzia klasy CMMS/PREKON.

   

  Warsztaty przebiegły pod hasłem „Maintenance – czy codzienność może być łatwiejsza? Zastosowanie systemu klasy CMMS/PREKON dla wsparcia procesów Utrzymania Ruchu w zakładach przemysłowych”. Tematyka warsztatów sprawiła, że uczestnikami warsztatów byli Dyrektorzy Działów Technicznych, Kierownicy SUR i Działów IT, reprezentujący branżę spożywczą, mleczarską, metalową, motoryzacyjną oraz rozlewniczą. Spotkanie było okazją do weryfikacji informacji nt. funkcjonalności, łatwości obsługi i korzyści z wdrożenia systemu jakie przekazywaliśmy naszym Klientom podczas spotkań oraz rozmów telefonicznych.  

   

  Program konferencji został podzielony na dwa moduły. W pierwszej części, prelegent Krzysztof Zagulski –  Kierownik Działu Planowania Środków Wytwarzania z firmy ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o. podzielił się z uczestnikami wieloletnim doświadczeniem jako użytkownik systemu PREKON i zapoznał z  praktycznymi aspektami wdrożenia oraz eksploatacji systemu. Przedstawił problemy funkcjonowania służb technicznych, jakie występowały w firmie przed wdrożeniem systemu, argumenty i uwarunkowania przemawiające za wdrożeniem PREKON-a oraz  korzyści, jakie zaobserwowano po implementacji systemu. Druga część – to praktyczne Warsztaty, które dowiodły łatwości obsługi systemu przez osoby o różnym stopniu doświadczenia, przy jednocześnie dużej funkcjonalności. Pokazały duże możliwości systemu zarówno dla szeregowych pracowników jak też dla kadry kierowniczej – rozbudowany moduł raportowo-analityczny. Był czas na wymianę spostrzeżeń i poglądów, jak również pytania do Prelegenta i Ekspertów.

  Patronat medialny nad spotkaniem objęły czasopisma branżowe: Służby Utrzymania Ruchu, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych oraz portal UtrzymanieRuchu24.pl.