XIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2015 – zapowiedź

  Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

  Termin: 25-27 marca 2015 r.

  Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbędą się Targi ŚWIATŁO oraz Wystawa TELETECHNIKA.

  Integralnym elementem Targów ELEKTROTECHNIKA są konferencje, szkolenia i warsztaty. Najważniejsze wydarzenie to cykl szkoleń dla projektantów instalacji elektrycznych oraz wyższej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za nadzór, wykonawstwo, inwestycje oraz eksploatację instalacji w różnego typu obiektach organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

  Uczestnicy spotkań dzięki takiej formule Targów mają możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

  W ramach Targów ELEKTROTECHNIKA 2015 odbędzie się kilkanaście szkoleń skierowane do 100-150 osób każde. Szkolenia i warsztaty zgromadzą niemal specjalistów z branży. W sumie Targi odwiedzi około 15 000 branżystów.

  Szczegółowe informacje na temat nadchodzącej edycji Targów można uzyskać na stronie internetowej targów www.elektroinstalacje.plkontakt: office@elektroinstalacje.pl