ZA Puławy mają pionierską na europejską skalę instalację

  W Zakładach Azotowych Puławy kończy się rozruch technologiczny najnowocześniejszej instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną – pierwszej takiej w Europie, trzeciej na świecie.

  Odbiór techniczny instalacji nastąpił 8 października 2012 roku. Rozruch technologiczny potrwa jeszcze do końca roku. Podłączane są kolejne kotły. Najważniejszy element – rozruch węzła absorpcji został już zakończony.

  Trwa rozruch węzła krystalizacji. Po jego zakończeniu będzie można uzyskać siarczan amonu w postaci krystalicznej (do 40 tys. ton na rok). Siarczan znajdzie zastosowanie w produkcji nowych – stałych i płynnych – nawozów azotowych na bazie mocznika i właśnie siarczanu amonu.

  Puławy na realizację tej proekologicznej inwestycji pozyskały dofinansowanie z funduszy Unijnych. Inwestycja budowy instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną otrzyma 20 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Realizacja przedsięwzięcia, wraz z instalacjami pomocniczymi i nowym kominem, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza takich jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły o około 8 600 ton rocznie. Oznacza to zredukowanie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ponad 80 proc.

  Budżet został określony na 250 mln zł. Już wiadomo, że nie zostanie on przekroczony. Końcowe podsumowanie nakładów inwestycyjnych będzie można zrobić po odbiorze głównym instalacji. Końcowe rozliczenie inwestycji zostanie wykonane w pierwszych kwartałach 2013 roku.

  Źródło: www.wnp.pl