ZA „Puławy” zakończyły dużą inwestycję

  W Zakładach Azotowych „Puławy” zakończono budowę nowej tlenowni. Całkowity koszt tej jednej z najważniejszych inwestycji w polskiej chemii wyniósł niemal ćwierć miliarda złotych.

  Obejmowała budowę nowej tlenowni realizowaną przez Air Liquide w formule „over the fence” oraz modernizację wytwórni mocznika pozwalającej jednocześnie na zwiększenie mocy produkcyjnych.

  Dzięki niej puławski zakład będzie mógł zwiększyć produkcję mocznika o ponad ćwierć milion ton rocznie. Dodatkowymi efektami wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z realizacji tego przedsięwzięcia są: zwiększenie zdolności produkcyjnych amoniaku o około 170 000 t/rok (obecnie 955 000 t/rok) i kaprolaktamu o ok. 5 000 t/rok (obecnie 65 000 t/rok).

  Co ważne inwestycja ma pozytywny wpływ na zużycie surowca. Obniżą się bowiem wskaźniki konsumpcji: gazu ziemnego na instalacjach amoniaku II (około 5,4 proc.) oraz amoniaku na instalacjach mocznika o ponad 3,5 proc. Ten ostatni ma pozytywny wpływ na środowisko, bo nowe instalacje oznaczają zmniejszenie emisji amoniaku do otoczenia.

  Początkowo inwestycja miała zostać zakończona w ubiegłym roku. Jednak z powodu kryzysu finansowego i dekoniunktury na rynku chemicznym oddanie inwestycji przesunięto w czasie.

  Puławy w ostatnich latach sporo inwestują. Inwestycje mają głównie na celu poprawę efektywności firmy. Co ważne nawet kryzys na rynkach finansowych i przejściowe pogorszenie koniunktury w branży chemicznej nie spowodowały rezygnacji z kluczowych programów inwestycyjnych.