Zaawansowana diagnostyka Heartbeat Technology w układach pomiarowych pH

Wielokrotnie otrzymujemy pytanie, jak optymalnie dobrać czas między konserwacjami punktu pomiarowego. Jeśli układ podlega obsłudze zbyt często, wiąże się to z dużym wysiłkiem związanym z nakładami pracy ludzkiej. Często cała instalacja musi zostać zatrzymana na czas zabiegów konserwacyjnych. Jeśli natomiast serwisowanie przeprowadzane jest zbyt rzadko, znacząco zwiększa się ryzyko nieplanowanej awarii pętli pomiarowej i utraty ważnych informacji o procesie. Jak zatem osiągnąć idealną równowagę pomiędzy wysiłkiem związanym z konserwacją, a najwyższą możliwą dostępnością instalacji? 

Odpowiedzią jest Heartbeat Technology dostępna w urządzeniach pomiarowych wykorzystywanych w analizie fizykochemicznej. 

Jak wygląda ciągła autodiagnostyka w przypadku pomiaru pH?

Endress+Hauser wprowadził Heartbeat Technology do rodziny przetworników Liquiline w oparciu o trzy moduły:

• Heartbeat Diagnostyka zapewniający kompleksową autodiagnostykę wraz z instrukcjami o środkach zaradczych;

Heartbeat Weryfikacja odpowiadający za łatwą weryfikację urządzenia w czasie jego pracy;

Heartbeat Monitoring z możliwością definiowania KPI, które można wywołać zdalnie w celu optymalizacji konserwacji.

Moduły Heartbeat Diagnostyka i Heartbeat Weryfikacja określają stan urządzenia w danym momencie. Z kolei moduł Heartbeat Monitoring pozwala na długoterminową analizę kondycji na podstawie wskaźników KPI dotyczących urządzenia. Uzyskane informacje pozwalają określić trendy i na ich podstawie stwierdzić, czy konserwacja punktów pomiarowych jest wykonywana za rzadko, czy zbyt często. Heartbeat Monitoring pozwala na znalezienie właściwej równowagi pomiędzy nakładem prac konserwacyjnych, a dyspozycyjnością instalacji.

– Informacje diagnostyczne i wskaźniki KPI dostarczane przez Heartbeat Technology są dostępne bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia Liquiline oraz w raportach weryfikacyjnych. Mogą być również przekazywane do systemu DCS za pomocą cyfrowego protokołu komunikacyjnego, co pozwala na kompleksowe, zdalne monitorowanie urządzeń. Zamawiając urządzenie analityczne z Heartbeat Technology, użytkownik otrzymuje kompletny pakiet zawierający wszystkie trzy moduły – wyjaśnia Bartłomiej Biczysko, Product Manager Liquid Analysis w Endress+Hauser. 

Mniejsze koszty i ryzyko

Dzięki Heartbeat Technology, zawsze znany jest status punktów pomiarowych. Posiadając tę wiedzę, można zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia nagłej awarii lub uszkodzenia instalacji, a jednocześnie uniknąć zbędnych działań konserwacyjnych i prac w terenie. Przekłada się to w prosty sposób na redukcję kosztów operacyjnych (OPEX) przy jednoczesnym utrzymaniu dostępności punktów pomiarowych na najwyższym poziomie.

Szczegółowa diagnostyka elektrod pH

W przypadku elektrod pH ocenie, dotyczącej ich aktualnego stanu, poddawane są bieżące informacje, wyniki ostatniej kalibracji i historia czujnika (np. ilość godzin pracy w podwyższonej temperaturze). W ramach bieżących informacji o szklanym czujniku pH, ewaluacji poddawane są wielkości związane z ciągłym pomiarem impedancji szkła, statusem podłączenia czujnika do przetwornika czy pomiarem impedancji referencyjnej. Oceniane jest też nachylenie charakterystyki i jednocześnie przesunięcie punktu zerowego oraz historyczne zdarzenia zapisane w pamięci Memosens (np. licznik całkowity ilości godzin pracy, ilość godzin przepracowanych w podwyższonej temperaturze, ilość cykli CIP/SIP, itp.).

Czytelny raport w formacie PDF

Bardzo istotnym elementem Heartbeat Technology jest weryfikacja w formie sprawdzenia i poświadczenia unikalnym raportem. Weryfikacja jest udokumentowanym sprawdzeniem funkcjonalności punktu pomiarowego. Dzięki Heartbeat Technology, procedura ta jest łatwa i wygodna. Można ją wykonać bez przerywania procesu w czasie krótszym niż jedna minuta, lokalnie lub zdalnie poprzez serwer WWW. Rezultatem jest wyraźnie wskazany wynik „pozytywny” lub “negatywny” dla całego punktu pomiarowego: przetwornika wraz z podłączonymi elektrodami pH. Tylko Jedno kliknięcie wystarcza, aby wygenerować obszerny raport w formacie PDF i przesłać go do komputera za pomocą karty SD lub pobrać przez serwer WWW. Proces ten pozwala na szybką oraz bezbłędną integrację raportów z lokalnym systemem ERP. 

Heartbeat Technology pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie interwałów konserwacji każdego punktu pomiarowego z uwzględnieniem konkretnego zastosowania. Pozwala to na opracowanie optymalnego planu konserwacji instalacji i towarzyszącej jej pomiarów. Dlatego jedną z odpowiedzi na pytanie, dotyczące optymalnych odstępów pomiędzy czynnościami konserwacyjnymi, jest Heartbeat Technology od Endress i Hauser. 

Dowiedz się więcej