ZAK i PKE szukają pieniędzy na Zeroemisyjny Kompleks Energo-Chemiczny

  Zakłady azotowe w Kędzierzynie potrzebują ok. 20-40 mln euro na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz ok. 5 mld zł. na budowę Zeroemisyjnego Kompleksu Energo-Chemicznego.

  Finansowanie dokumentacji projektowej oraz realizacji kompleksu w Kędzierzynie ma pochodzić z dwóch rodzajów źródeł: ze środków własnych ZAK i PKE oraz ze środków zewnętrznych.

  Finansowanie zewnętrzne ma być przeznaczone na dwa zadania: przygotowanie dokumentacji projektowej, czyli FEED (Front End Engineering and Design) oraz na budowę kompleksu. Przygotowanie FEED jest warunkiem uzyskania dofinansowania z Komisji Europejskiej, która chce wesprzeć 12 innowacyjnych projektów energetycznych.

  – Przygotowanie FEED kosztuje, wg. różnych źródeł ok. 20-40 mln euro. Przygotowanie FEED nie oznacza, że automatycznie otrzymamy pozytywną opinię Komisji Europejskiej. To jest ryzyko ZAK i PKE, że sfinansujemy przygotowanie dokumentacji projektowej a na końcu może się okazać, że projekt nie zdobędzie zainteresowania – mówi Krzysztof Jałosiński, prezes ZAK.

  Część pieniędzy na przygotowanie FEED ZAK i PKE chcą pozyskać z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW. ZAK z WFOŚiGW pierwsze rozmowy już przeprowadził i spodziewa się pozyskania finansowania z tego źródła.

  Kolejne źródło finansowania opracowania FEED to Global CCS Institute z Australii, czyli fundusz operujący ok. 50 mln dol. australijskich rocznie.

  – W styczniu br. złożyliśmy aplikację do Global CCS Institute o kwotę ok. 20 mln dol. australijskich, obecnie otrzymujemy pytania uzupełniające do wniosku. Po rozmowach z zarządem Instytutu możemy spodziewać się, że te pieniądze otrzymamy – dodaje prezes Jałosiński.

  Główny projekt, czyli budowa Zeroemisyjnego Kompleksu Energo-Chemicznego w Kędzierzynie to wydatek ok. 5 mld zł. Jak podkreśla Krzysztof Jałosiński, ZAK i PKE nie są w stanie samodzielnie sfinansować tak dużej inwestycji, dlatego liczą, że dużą część potrzebnych środków uda się pozyskać ze środków zewnętrznych. Podstawą mają być pieniądze w ramach programu NER 300, z którego pomoc ma otrzymać 12 projektów energetycznych (CCS oraz innowacyjne projekty odnawialnych źródeł energii).