Zakład MINI w Oxfordzie coraz bardziej eko

    Ponad 11,5 tys. paneli słonecznych wspomaga zasilanie w energię elektryczną fabryki MINI w Oksfordzie. To jedna z największych farm słonecznych w Wlk. Brytanii, zajmująca powierzchnię pięciu boisk piłkarskich, ponad 20 tys. m2, o zdolności wytwórczej 3 MW. To wystarczająco dużo energii do zasilania mniej więcej 850 gospodarstw domowych.

    W halach produkcyjnych, otwartych pod koniec ub. roku, energia zasila m.in. 1 tys. robotów. Oprócz odnawialnych źródeł energii, stosuje się również optymalizację procesów produkcyjnych i oszczędną gospodarkę surowcami i energią. Zakład jest oświetlany przez 3 869 LED’ów w indywidualnie programowanych segmentach świetlnych. Woda do chłodzenia urządzeń, spłukiwania toalet oraz woda przemysłowa wykorzystywana jest w systemie recyrkulacji i odzysku, a w ciągach wentylacji i ogrzewania znalazły się rekuperatory, odzyskujące energię cieplną.

    Uruchomienie farmy słonecznej zbiega się z proekologiczną inicjatywą miasta Oksford, podpisaniem karty „Low Carbon Oxford”, której jednym z pierwszych sygnatariuszy była fabryka MINI. Program zakłada działania mające na celu ograniczenie emisji CO2 miasta o 30% do 2020 r.

    Pierwszym tak zaawansowanym technologicznie zakładem, korzystającym z zasobów odnawialnych, stosującym systemy wykorzystujące energię wiatru i energię hydroelektrowni dostarczane bezpośrednio do linii montażowej była fabryka koncernu BMW w Lipsku, gdzie produkowany jest model i3. Obecnie do grupy superfabryk dołączył Oksford.