Zakład produkcji stali zastępuje główne łożyska konwertora specjalnymi dzielonymi łożyskami baryłkowymi firmy NSK

Fot 1. Konwertory są ważnymi elementami instalacji procesowych w zakładach produkcji stali

W jednym z europejskich zakładów produkcji stali nierdzewnej firma NSK wymieniła standardowe łożyska baryłkowe konwertora na specjalnie skonstruowane łożyska dzielone. Ukończenie tego wymagającego zadania w ciągu trzech dni demonstruje najwyższą precyzję i zaangażowanie firmy.

W przypadku ruchomego wyposażenia w instalacjach produkcyjnych stalowni użytkownicy wciąż oczekują maksymalnego czasu nieprzerwanego funkcjonowania pomimo niekorzystnych warunków środowiska produkcyjnego. Dotyczy to także europejskiego zakładu produkującego stal nierdzewną – ściśle zintegrowanej instalacji przemysłowej wytwarzającej rocznie około 500 000 ton surowego materiału. W zakładzie realizowanych jest wiele procesów produkcyjnych, począwszy od wyodrębniania składników stopowych, wytopu stali i wprowadzania składników stopowych aż do operacji ciągłego odlewania oraz ostatecznego etapu w postaci walcowania wykańczającego na gorąco i zimno. Fabryka zaopatruje w stal nierdzewną producentów samochodów i AGD, jak również sektor budownictwa.

Rozległa wiedza przemysłowa

Konwertory przemysłowe są używane do usuwania węgla z roztopionego żelaza i dodawania składników stopowych (Fot. 1). Gdy w jednym z konwertorów miały zostać wymienione łożyska w ramach zaplanowanego, rutynowego przeglądu konserwacyjnego, firma NSK podjęła wyzwanie realizacji zadania testowego – co było przemyślanym wyborem, biorąc pod uwagę, że branża stalownicza jest jednym z głównych sektorów, na których skupia się zainteresowanie firmy.

NSK nie tylko opracowuje typy łożysk przeznaczone do zastosowań w zakładach produkcji stali, ale w razie potrzeby wykorzystuje do ich produkcji także materiały specjalne. To gwarantuje, że wytrzymałe napędy kluczowego wyposażenia stalowni, takiego jak konwertory, instalacje ciągłego odlewania i walcownie, które muszą działać w skrajnie niesprzyjających warunkach środowiska produkcyjnego, staną się znacznie bardziej odporne na usterki.

Starannie zaplanowany proces wymiany łożyska

Fot 2. Firma NSK wyprodukowała specjalne dzielone łożyska baryłkowe dla stalowni

Zgodnie z wymaganiami klienta firma NSK wyprodukowała specjalne łożysko dzielone (Fot. 2) będące zamiennikiem standardowego łożyska baryłkowego używanego wcześniej. Oprócz unikatowych cech dostosowanych do specyficznych ograniczeń przestrzennych konstrukcji konwertora, nowe łożyska charakteryzują się średnicą zewnętrzną rzędu 1000 mm, umożliwiają uproszczoną instalację i demontaż bez konieczności usuwania wielkiej przekładni mechanizmu przechyłu konwertora, dzięki czemu klient oszczędza czas i zmniejsza koszty.

NSK zaplanowała procedurę wymiany łożyska, troszcząc się o zapewnienie minimalnego czasu przestoju konwertora. Napęd mechanizmu przechyłu (Fot. 3) został na tyle uniesiony, aby można było przeciąć i usunąć stare łożysko baryłkowe. Gdy ukończono tę operację zaobserwowano wyraźne ślady zużycia wałeczków, bieżni i koszyka.

Tylko trzy dni zajęła technikom NSK instalacja, testy i pomiary nowych łożysk oraz realizacja szkolenia bezpieczeństwa przy wsparciu zespołu zarządzającego stalowni.  W trakcie procesu przestrzegano ścisłej kontroli jakości NSK zarówno pod względem precyzji, jak i czystości środowiska produkcyjnego.  Bezpośrednią strefę roboczą i przyległe obszary zabezpieczono przy użyciu folii w celu ochrony instalacji łożyska przed zanieczyszczeniami, które mogłyby się pojawić w związku z innymi procedurami konserwacyjnymi przebiegającymi równolegle w stalowni.

Fot 3. Wykorzystanie łożysk dzielonych znacząco zmniejsza czas ich wymiany w konwertorze (pokazany tutaj wraz z zespołem napędowym)

Jak pokazały pomiary przed i po testowym uruchomieniu konwertora, wszystkie parametry mieściły się we wcześniej określonych tolerancjach odchyłek, wliczając w to luz wewnętrzny łożyska.  Po planowym powrocie konwertora i całego zakładu do właściwej pracy, załoga stalowni odpowiedzialna za projekt wyrażała wyjątkowe zadowolenie ze wspólnego wysiłku.

Zalety łożysk dzielonych

Specjalne dzielone łożyska baryłkowe NSK zapewniają długi okres eksploatacji dzięki odporności materiału i wytrzymałości konstrukcji wewnętrznej, która została dostosowana do ciężkich warunków pracy. Niemniej jednak, gdy w przyszłości nadejdzie czas wymiany łożysk, proces ten będzie znacznie łatwiejszy niż przedtem. Obecnie obie sekcje łożyska można łatwo usuwać pojedynczo jako części składowe pierścienia wewnętrznego, pierścienia zewnętrznego oraz koszyka, co tym samym eliminuje pracochłonny wymóg cięcia łożyska na mniejsze części. Zmniejsza to czas przestoju konwertora o około 35%, przekładając się na szybki zwrot z inwestycji.

Źródło: MEPAX