Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych na sprzedaż

    MSP opublikowało zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Zakładów Mechanicznych Urządzeń Wiertniczych Sp z o.o. w Sosnowcu.

    MSP oferuje 6 290 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, stanowiących 85,00 % kapitału zakładowego spółki. Pozostałe 15 proc. udziałów jest przewidziane dla pracowników spółki.

    Podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmuje produkcję wiertnic i osprzętu wiertniczego dla górnictwa i kopalnictwa. Dostarcza również całą gamę osprzętu wiertniczego i narzędzi wiertniczych stosowanych przy wierceniach małośrednicowych w geologii poszukiwawczej, kopalniach węgla kamiennego, brunatnego, soli, rud metali, a także w budownictwie i drogownictwie.

    Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa 8 kwietnia 2010 r. o godzinie 14:00 czasu warszawskiego.