Zamet Industry – współpraca z Bogdanką

  Zamet Industry – dostawca wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych, należący do Grupy FAMUR – zakończyła realizację dwóch kontraktów ze spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Firma wykonała urządzenia do pionowego transportu ludzi i urobku. Wartość kontraktów wyniosła 6,5 mln zł brutto. Współpraca między podmiotami kontynuowana jest konsekwentnie od wielu lat.

   

  Sfinalizowane w 2011 roku kontrakty Zametu z kopalnią Bogdanka obejmowały dostawę klatki oraz 4 skipów do pionowego transportu ludzi i urobku, a także 3 kompletów kół czterolinowych.

  „Z kopalnią Bogdanka współpracujemy od wielu lat. Systematycznie uczestniczymy w przetargach ogłaszanych przez tę spółkę, wykonując przynajmniej kilka urządzeń do eksploatacji lub przeróbki węgla. Produkcja w zakładzie idzie pełną parą. Mamy zapewniony portfel zamówień na 2011 rok” – powiedział Wojciech Wrona, prezes zarządu Zamet Industry SA.

  W zakresie maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego Zamet Industry kontynuuje bogatą, ponad 50-lenią tradycję spółki Pioma S.A. Oferuje m.in. takie produkty, jak: koparki wielonaczyniowe czy ładowarko-zwałowarki, zaprojektowane przez biuro konstrukcyjne Zametu. W dziedzinie systemów ciągłego wydobycia powierzchniowego spółka należy do czołówki dostawców na rynku krajowym i za granicą.

  Spółka systematycznie współpracuje z zagranicznymi kontrahentami m.in. z Rosji i Czech. Zamet Industry zrealizował w I kwartale 2011 roku dostawę części mechanicznych maszyn wyciągowych, przeznaczonych do pracy w kopalni Eurochem Volgakalij w Rosji. Kontrakt opiewał na kwotę 1 mln euro i realizowany był na zlecenie firmy z Czech INCO Engineering – generalnego wykonawcy.

  Do grona stałych klientów Zamet Industry należą także polskie kopalnie. W lipcu 2010 roku spółka zawarła z KWK Brzeszcze umowę obejmującą leasing finansowy wraz z zaprojektowaniem, dostawą i uruchomieniem zwałowarki obrotowo-szynowej. Wartość kontraktu wyniosła 3 mln zł brutto.

  Zgodnie ze strategią, opublikowaną w dniu 30 listopada 2010 roku, spółka Zamet Industry zostanie wydzielona z Grupy FAMUR. Wyodrębniony podmiot zyska w ten sposób dodatkowe zdolności kredytowe i akwizycyjne, które umożliwią intensywny rozwój w kraju i na rynkach zagranicznych. Planowane jest ponadto upublicznienie akcji Zamet Industry SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nastąpić ma w drugiej połowie 2011 roku.