Zanieczyszczenia olejowe – Ryzyko/koszt zanieczyszczeń olejowych w instalacji sprężonego powietrza

Dla wielu sektorów produkcyjnych oraz przemysłów: spożywczego, farmaceutycznego, elektronicznego, włókienniczego, stoczniowego, jak również techniki jądrowej niezbędne jest zasilanie sprężonym powietrzem maszyn i urządzeń pneumatycznych, które wymagają wysokiej czystości powietrza. Jak to zrobić bez dodatkowych kosztów, ograniczeń i ryzyka związanego z wbudowanymi systemami filtracji?

Problemy związane z jakością powietrza i jego znaczeniem dla różnych gałęzi przemysłu, a także innych zastosowań od wielu już lat były dyskutowane zarówno przez dostawców, jak i użytkowników urządzeń pneumatycznych i wykorzystujących sprężone powietrze. W przeszłości wybór był prosty: jeśli jakość powietrza była ważna, wówczas stosowano sprężarki bez smarowania olejowego, gdy natomiast jakość powietrza nie była istotna, wtedy używano sprężarek ze smarowaniem olejowym.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku niezwykle rzadko można było zetknąć się z zastosowaniem filtra innego niż montowany na wlocie powietrza do sprężarki. W ostatnich jednak latach coraz powszechniej używane są sprężarki ze smarowaniem olejowym, wyposażone w zespół filtrów działające w procesach, które uprzednio wymagały stosowania urządzeń bez smarowania olejowego i powietrza bez zanieczyszczeń olejowych.

 Zmiana punktu widzenia

Co doprowadziło do tak znaczącej zmiany punktu widzenia? Czyżby było to spowodowane nagłym wzrostem wydajności i niezawodności urządzeń filtrujących? A może po prostu jest to zasługą większej efektywności i skuteczności reklamy tych urządzeń?

Czyżby powodem był fakt, że w okresie kryzysu ekonomicznego krótkoterminowe i niskobudżetowe rozwiązania stały się znacznie bardziej atrakcyjne w sytuacji wciąż rosnącego wpływu opinii księgowych w firmie, bardziej przekonujące, niż argumenty pracowników działów jakości i kontroli technicznej?

A może po prostu jest tak, że pomimo świadomości ekologicznej personel produkcyjny lat 90. zwyczajnie nie zwykł traktować sprężonego powietrza jako element procesu produkcyjnego? Rozmaitych argumentów tego typu pojawia się wiele, dlatego należy je wszystkie starannie zbadać. Jednak punktem wyjścia każdej decyzji musi być zawsze określenie, jakiej jakości powietrza potrzebujemy oraz co się stanie, jeśli jej nie zapewnimy.

 Ryzyko

Stosowanie nowoczesnej sprężarki ze smarowaniem olejowym bez używania filtrów powoduje obecność oleju na poziomie 3 ppm (parts per million, czyli części na mln – jest to sposób wyrażania stężenia) w dostarczanym powietrzu, jeśli wszystko działa zgodnie z założeniami. Gdy sprężone powietrze w zakładzie używane jest do zasilania zakrętarek pneumatycznych czy wkrętaków, wówczas taka jakość powietrza powinna być wystarczająca. Ryzyko nadmiaru oleju oznacza wtedy jedynie konieczność częstszego czyszczenia urządzeń oraz ich lepszej – w miarę możliwości – konserwacji.

Rys. 1. Elementy systemu ze sprężarką olejową.

Z drugiej jednak strony w zastosowaniach przemysłu włókienniczego, kiedy powietrze napędza krosno włókiennicze, jakakolwiek ilość oleju mogłaby mieć oczywisty negatywny wpływ na jakość produktu.

Autor: Paul Rowlands, Atlas Copco Compressors, Inc.