Zapowiedź nowej inwestycji w fabryce płyt wiórowych w Grajewie

Sortownia z zainstalowanym nowym sortownikiem

Grupa Pfleiderer stale inwestuje w technologię, aby oferować swoim Klientom produkty najwyższej jakości. Dlatego na początku lipca br. jej zarząd podjął decyzję o kolejnej ważnej inwestycji – budowie nowych stacji nasypowych w fabryce w Grajewie. Prace w tym zakresie rozpoczną się już w grudniu 2020 roku. Nowa inwestycja wpisuje się w szerszą strategię dynamicznego rozwoju całej firmy Pfleiderer.

Fabryka w Grajewie jest jedną z największych w swoim regionie pod względem zatrudnienia i przychodów oraz jedną z najbardziej liczących się w branży materiałów drewnopochodnych w Polsce. W 2019 roku w fabryce uruchomiono nową prasę KT11 do produkcji płyt laminowanych, co zwiększyło moce produkcyjne i wydajność zakładu, a także znacznie usprawniło obsługę kluczowych klientów firmy. Z tym ostatnim aspektem wiąże się inna dokonana inwestycja, czyli automatyzacja procesu pakowania zrealizowana wspólnie z Europa Systems. W lipcu br. zostanie zmodernizowana instalacja sortowni wiórów przed ciągiem prasowania poprzez dostawienie nowego sortownika sitowego. Następnym bardzo istotnym krokiem na ścieżce rozwoju technologicznego zakładu jest budowa nowych stacji nasypowych, której rozpoczęcie zostało zaplanowane na grudzień 2020 roku, a zakończenie na koniec I kwartału 2021 roku.

Nowe stacje nasypowe zapewnią przede wszystkim wysoką, stabilną jakość produkowanych w naszym zakładzie płyt wiórowych i płyt laminowanych. Dzięki temu późniejsza obróbka płyt przez naszych klientów na ciągach CNC czy prasach do oklejania będzie przebiegała bez zbędnych zakłóceń – mówi Marcin Bąk, Dyrektor zakładu w Grajewie.

Miejsce montażu nowych stacji nasypowych

Kompleksowe, elastyczne i kreatywne podejście do wymagań klientów stanowi serce działalności Pfleiderer. Troska o usprawnienie procesów technologicznych oraz stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów idzie w parze z najwyższymi walorami estetycznymi oferowanych produktów. – Nowoczesny design i rozwiązania dopasowane do szybko rozwijającego się rynku są podstawą filozofii rynkowej Pfleiderer. Wartym podkreślenia jest fakt, że zakończenie nowej inwestycji zbiegnie się w czasie z rynkową premierą nowej kolekcji firmy na lata 2021-2024 – podsumowuje Grzegorz Kulesza, Członek Zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu w Europie Centralnej i Wschodniej.


Pfleiderer