Zarządzanie obszarem BHP w firmie może być bardziej efektywne

Bezpieczeństwo i higiena pracy to newralgiczny obszar w działalności przedsiębiorstw,  a za jego prawidłowe funkcjonowanie pełną odpowiedzialność ponosi pracodawca.  Mimo, że według danych GUS, liczba wypadków przy pracy w 2013 roku spadła o 2,7 tys. w porównaniu z rokiem 2012,  zarządzanie obszarem BHP pozostaje wyzwaniem dla pracodawców w każdej, szczególnie dużej organizacji.  Badania lekarskie pracowników, rejestracja procesu wydawania i kontrola stanu odzieży roboczej czy ewidencja wypadków i zaleceń powypadkowych wymagają dużych nakładów czasu i pracy. Procesy te można jednak usprawnić korzystając ze specjalnego, dedykowanego oprogramowania.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi największe wyzwanie dla przedsiębiorstw  z sektora  górnictwa i wydobywania, budownictwa czy wreszcie przetwórstwa przemysłowego – to w tych firmach według danych GUS doszło do największej liczby wypadków przy pracy w ubiegłym roku. W takich organizacjach dbałość o warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników ma szczególne znaczenie.  Jednak i w innych branżach, gdzie wypadków jest mniej, do obsłużenia pozostają procesy badań wstępnych i okresowych czy szkoleń BHP. Dlatego tak ważne jest, aby zarządzanie wszystkimi elementami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy odbywało się sprawnie i pod pełną kontrolą.

Odpowiedzią na takie potrzeby jest rozwiązanie GAVDI BHP Box, które  umożliwia całościową obsługę procesów BHP  i ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń w tym obszarze.  To prekonfigurowane narzędzie komplementarne do systemu SAP HCM (Human Capital Management) pozwala kompleksowo zarządzać czynnikami ryzyka i zagrożeniami na poszczególnych stanowiskach, badaniami wstępnymi i okresowymi, w tym skierowaniami na badania lekarskie czy szkoleniami. Rozwiązanie umożliwia bieżące kontrolowanie stanu odzieży roboczej i środków ochrony, monitorowanie rzeczy wydanych i prowadzenie szczegółowej ewidencji danych o wypadkach w pracy czy w drodze do i z pracy. Co ważne, oprogramowanie pozwala również na tworzenie bieżących raportów i zestawień dotyczących obszaru BHP, dzięki czemu zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie staje się łatwiejsze i bardziej efektywne.

Dążenie do usprawnienia procesów administracyjnych pozostaje priorytetem dla większości przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Możliwości optymalizacji warto poszukać także w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastosowanie odpowiednich narzędzi IT, takich jak GAVDI BHP Box, pozwoli nie tylko usprawnić procesy związane z zarządzaniem obszarem BHP, ale także pomoże zachować pełną kontrolę nad ich jakością  – mówi Ireneusz Hołowacz, Dyrektor ds. Produktów GAVDI Polska. S.A.

Więcej informacji o rozwiązaniu GAVDI BHP Box można znaleźć na stronie www.gavdi.pl