Zastosowanie wag w przemyśle

Nie ma wątpliwości co do tego, że ważenie jest jednym z ważniejszych etapów wielu procesów technologicznych różnych gałęzi przemysłu. Odpowiednie dobranie komponentów pod względem ilościowym niejednokrotnie wpływa w znaczący sposób na jakość i właściwości końcowe wyrobu.

Rys. 1. Schemat blokowy wagi elektronicznej

W fazie ważenia wykorzystywane są specjalnie projektowane urządzenia, w praktyce nazywane wagami przemysłowymi, które przystosowane są do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach. Często zatem dochodzi do sytuacji, w których pracownicy działów utrzymania ruchu stają przed koniecznością przeprowadzania napraw tego typu sprzętu lub też sprawdzania dokładności wyników pomiarów. Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej wybranym zagadnieniom z zakresu systemów przemysłowych urządzeń ważących.

Nieco historii

Ważenie znane jest już od czasów starożytnych. Na terytorium Mezopotamii i Egiptu oficjalnym środkiem płatniczym były kruszce, dlatego też konieczny okazał się powszechnie przyjęty sposób wzajemnych rozliczeń podczas wymiany barterowej między rzemieślnikami i handlowcami. Wykorzystywane do tego celu wagi przybierały postać równoramiennych dźwigni, wytwarzanych głównie z drewna, wapienia i lnu, na których końcach wieszane były porównywane wagowo towary. Wraz z upływem lat urządzenia te były ulepszane i unowocześniane, jednak zasada pomiaru była ciągle ta sama i polegała na porównywaniu materiału ważonego z wzorcem masy. W późniejszym okresie wprowadzono szalki oraz stojaki. W XVII w. do użytku weszły wagi sprężynowe.

Geneza wag elektrycznych sięga 1856 r., kiedy to angielski fizyk William Thomson opisał zjawisko polegające na zmianie rezystancji drutu metalowego, wydłużającego się pod wpływem siły mechanicznej. Kolejne badania nad tzw. tensometrią oporową prowadzono jednak dopiero w 1937 r.

Autor: Damian Żabicki