Zezwolenie dla firmy Electrolux Poland

    23 kwietnia 2012 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Żarów otrzymała firma Electrolux Poland Sp. z o.o.

    Firma będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji sprzętu gospodarstwa domowego. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 42,6 mln złotych oraz zatrudnienie co najmniej 5 pracowników. (WSSE „Invest-Park”)