Zielone finansowanie łańcucha dostaw zgodnie z ESG

Platforma Finteq to innowacyjna usługa, która zapewnia poprawę płynności finansowej dla firm bez ryzyka finansowego. To pierwsze takie rozwiązanie w Europie, które ma nie tylko zielone barwy, ale jest wręcz kwintesencją koncepcji zielonego finansowania zgodnie z  ESG (ng. Environmental, Social and Corporate Governance). Platforma dostępna jest dla firm bez względu na wielkość oraz branżę.

Finteq to platforma technologiczna na której spotykają się dwie strony transakcji handlowej tj. Kupujący oraz Sprzedający. Kupujący może wystawić dla Sprzedającego na platformie ofertę natychmiastowej zapłaty swojego zobowiązania przed terminem płatności. Sprzedający inaczej dostawca może skorzystać z oferty natychmiastowej zapłaty według własnego uznania. Dostawca otrzymuje informację na temat kosztów zawarcia transakcji przed zleceniem wypłaty za pośrednictwem platformy. Korzystanie z usługi jest dobrowolne i dostęp do niej jest zupełnie darmowy. To rewolucja w zarządzaniu płynnością w łańcuchu dostaw.

Angażując wszystkie strony w procesie Finteq dostarcza szereg wartości oraz korzyści dla każdego uczestnika transakcji.

Korzyści dla Animatora-Odbiorcy (klienta):

 • skuteczna sposób na walka z inflacją,
 • reinwestowanie wolnego kapitału obrotowego bez ryzyka kredytowego,
 • delewarowanie bilansu przedsiębiorstwa,
 • ograniczenie ryzyka finansowego w relacja z dostawcami,
 • mniejszy ślad węglowy jako rozwiązanie ESG friendly.
 • budowa lepszych relacji z dostawcami
 • zwiększenie marży w łańcuchu dostaw (zamiast w banku),
 • rozwiązanie obejmuje również dostawców zagranicznych.

Korzyści dla Dostawcy:

 • poprawia płynności finansową na żądanie
 • najtańsze finansowanie na rynku
 • bez papierów,
 • bez procesu oceny ryzyka kredytowego,
 • bez ryzyka regresu,
 • wzmacnia relacje partnerów w łańcuchu,
 • zmniejsza ślad węglowy jako rozwiązanie ESG friendly.
 • dostępna bez względu na kondycję finansową dostawcy,
 • oddłuża,
 • rozwiązanie anty-BNPL

Dlaczego FINTEQ jest zielony?

Środowisko (Environment) – ponieważ wykorzystuje dostępne zasoby kapitału obrotowego w łańcuchach dostaw, który w większości nie pracuje lub pracuje nieefektywnie. Operacyjnie nie wymaga angażowania nowych pracowników, zespołów. Codzienny maintenance nie przekracza 10 min. i to bez względu na skalę obrotów. Nie wymaga również zmiany wewnętrznych procesów. Całość rozwiązania pracuje w chmurze i nie wymaga podpisywania papierowych umów z dostawcami.

Odpowiedzialność społeczna (Social Responsibility)  – ponieważ buduje zupełnie nowe podejście do zarządzania płynnością. Stanowi platformę do delewarowania, oddłużania oraz ograniczania ryzyk finansowych w łańcuchu dostaw. Stoi po drugiej stronie barykady naprzeciw tak niebezpiecznym trendom jak BNPL oraz zakupy na raty. Ale co najważniejsze poprawa płynności finansowej dostępna jest za pośrednictwem usługi Finteq dla wszystkich, bez względu na kondycję finansową stawiając wszystkich uczestników obrotu gospodarczego na tej samej, równorzędnej pozycji. Możliwe to się stało dzięki wyeliminowaniu z procesu zewnętrznych pośredników finansowych oraz etapu oceny ryzyka kredytowego.

Ład korporacyjny (Governance) – ponieważ oddziałuje w sposób uporządkowany, systemowy i zorganizowany na wszystkich aktorów w łańcuchu. Zapewnia kontrolę, ale równocześnie przejrzystość działania na poziomie firmy i całej grupy kapitałowej. Finteq jest spójny z długoterminową polityką budowy trwałego ekosystemu biznesowego oraz optymalizacji dostępnych zasobów ekonomicznych.

Dlaczego Finteq:

 • porządkuje i automatyzuje wcześniejsze płatności,
 • zwiększa 10-krotnie zysk z obrotu nadwyżką kapitałową,
 • kompleksowe i zautomatyzowane rozwiązanie,
 • zgodne z wymogami GDPR/RODO oraz PSD2
 • transparentny model kosztowy, tylko opłata za licencję oraz success fee
 • eliminuje wykorzystanie skonta oraz faktur korygujących
 • wdrożenie w 1 dzień,
 • nie wymaga integracji z systemem w firmie

Więcej o platformie Finteq i jej funkcjonalnościach przeczytacie na:

https://finteq.net/finansowanie-dla-firm-porownanie/