Złote Wzrosty ASTORA dla certyfikowanych Partnerów

  Firma ASTOR po raz kolejny przyznała swoim Partnerom Nagrody „Złoty Wzrost ASTOR” za udaną współpracę w ostatnim roku. Wyróżnionych zostało 15 firm spośród 72 znajdujących się obecnie na Liście Partnerów firmy ASTOR.

  Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, przedstawiciele 10 firm z listy laureatów odebrali nagrody z rąk Stefana Życzkowskiego, prezesa firmy ASTOR.

  Nagrody „Złoty Wzrost ASTOR” przyznawane są od 2007 roku corocznie, dla tych certyfikowanych partnerów firmy ASTOR, którzy osiągnęli najwyższy poziom zakupów w firmie ASTOR w wieloletniej historii swoich kontaktów handlowych.

  Tegoroczne nagrody są tym większym wyróżnieniem, że trafiają do Partnerów, którzy potrafią wzmacniać swoją pozycję rynkową nawet w niesprzyjających warunkach gospodarczych.

  – Nagroda ta jest bardzo prorozwojowa, zachęcając firmy do nieustannego wzrostu. Firmy nie rywalizują między sobą, lecz walczą niejako ze swoimi własnymi ograniczeniami – komentuje Stefan Życzkowski.

  Kryteria przyznawania „Złotych Wzrostów ASTOR” są proste i sprawiedliwe. Wystarczy, aby firma była przez ostatnie 3 lata certyfikowanym Partnerem firmy ASTOR oraz w zakończonym ostatnio roku kalendarzowym zanotowała rekordowe obroty w transakcjach z firmą ASTOR, licząc od 2002 roku, czyli od momentu rozpoczęcia programu certyfikacji Partnerów firmy ASTOR.

  Nagrody „Złoty Wzrost ASTOR” przyznawane są wyłącznie certyfikowanym Partnerom ASTOR.

  O certyfikat może ubiegać się zarejestrowana firma świadcząca usługi integracji systemów, spełniająca warunki otrzymania danego certyfikatu. Certyfikat wydawany jest w określonym zakresie specjalizacji firmy integratorskiej.

  Decyzja o przyznaniu certyfikatu oparta jest na następujących kryteriach:

  •    jakość świadczonych usług potwierdzona realizowanymi corocznie wdrożeniami produktów objętych certyfikatem,

  •    opinia lokalnego oddziału firmy ASTOR, wydawana na podstawie historii kontaktów,

  •    preferencje firmy kandydującej dotyczące marek wdrażanych rozwiązań,

  •    wpływ firmy kandydującej na promowanie produktów oferowanych przez firmę ASTOR i współpracy z firmą ASTOR,

  •    wkład firmy kandydującej we współtworzenie bazy wiedzy np. protokoły z testów, opisy referencji itp.,

  •    partnerskie podejście do wzajemnych relacji biznesowych,

  •    osiągane coroczne wyniki sprzedaży produktów objętych certyfikatem.

  Certyfikowani Partnerzy ASTOR otrzymują tytuły Złoty Partner ASTOR i Srebrny Partner ASTOR na dany rok kalendarzowy z możliwością przedłużenia na kolejny rok przy spełnieniu wymagań stawianych wobec firm z danym tytułem. Najlepsi producenci maszyn i urządzeń wykorzystujący produkty z oferty firmy ASTOR otrzymują zaś prestiżowy tytuł Platynowego Partnera ASTOR.

  Lista laureatów nagrody „Złoty Wzrost ASTOR 2008”•    ABIS

  •    ALSTOM Power, Oddział Elbląg

  •    ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej

  •    AUTOMATIKA Usługi Kontrolno-Pomiarowe

  •    EL-CHEM

  •    J.T.C.

  •    MERCOMP SZCZECIN

  •    Microtech Serwis Marek d’Obyrn

  •    PKiMSA Carboautomatyka

  •    Profarb I

  •    Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki PIA-ZAP

  •    Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR

  •    RAFIZ Strygner i Dyczkowscy

  •    VISUAL CONTROL Robert Waśko

  •    Zakłady Automatyki KOMBUD

  www.astor.com.pl