Zmiana formy prawnej spółki OILER

    22 grudnia 2011 roku Oiler Sp. z o.o. została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną – Oiler S.A. Zgodnie z art. 553 §1 ksh Oiler S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Oiler Sp. z o.o.

    Aktualne dane spółki:

    Oiler S.A. , ul. Malinowska 24A, 83-110 Tczew, NIP 593-16-66-838, REGON 191185385, KRS 0000406252.