ZRE i Turbocare z kontraktami w Elektrowni Jaworzno III

    Zakłady Remontowe Energetyki Katowice oraz Turbocare wykonają prace związane z remontem kapitalnym i modernizacją turbiny 13K225 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 6 w Elektrowni Jaworzno III (Tauron).

    ZRE Katowice wykonają prace o łącznej wartości ponad 13,1 mln zł netto, z czego największe zadanie (9,91 mln zł netto) dotyczy modernizacji regeneracji wysokoprężnej, niskoprężnej i zbiornika wody zasilającej turbiny.

    Natomiast Turbocare za 3,37 mln zł netto przeprowadzi modernizację uszczelnień części wysokoprężnej turbiny.