Żurawie warsztatowe

Żurawie warsztatowe sprawdzają się w aplikacjach, które wymagają podnoszenia, przemieszczania oraz obrotu ładunków wokół osi słupa nośnego. Dlatego zastosowanie urządzeń tego typu obejmuje zarówno stanowiska remontowe, jak i produkcyjne.

Oferowane na rynku żurawie warsztatowe mają wiele zalet. Przede wszystkim na uwagę zasługuje zapewnienie przepływu materiałów w ramach stanowiska pracy. W przypadku prac związanych z utrzymaniem ruchu żurawie umożliwiają m.in. załadunek maszyn, wymianę ciężkich narzędzi oraz umieszczanie podzespołów roboczych na stołach.

Decydując się na zastosowanie żurawia warsztatowego, warto zwrócić uwagę na jego elastyczność. Wybrać można bowiem odpowiedni sposób mocowania, rodzaj wciągnika oraz wyposażenie dodatkowe. Nowoczesne żurawie warsztatowe cechują się łatwą instalacją i obsługą również podczas przemieszczenia ich w inne miejsce. Warto również zwrócić uwagę na zalety o charakterze konstrukcyjnym. Na przykład w miejscach o ograniczonej przestrzeni z pewnością sprawdzą się modele o obniżonym prześwicie. Z kolei na stanowiskach o znacznej ilości przestrzeni zastosowanie znajdzie żuraw o większym obszarze roboczym.

Istotną zaletą jest niska masa własna, która nie obciąża konstrukcji budynku. Interesujące rozwiązanie stanowi regulowane łożysko wspornika. Tą metodą można precyzyjnie wypoziomować wysięgnik, nie ma bowiem konieczności demontowania całego żurawia. Odpowiednia konstrukcja urządzenia wpływa również na bezpieczeństwo użytkowników. Oprócz tego bezpieczeństwo podczas pracy zapewnia centralny wyłącznik zasilania oraz osobny przycisk zatrzymania awaryjnego umieszczony na kasecie sterującej.

Cechy

W oferowanych na rynku żurawiach warsztatowych zazwyczaj przewiduje się elektryczne wciągniki łańcuchowe. Do dyspozycji operatora pozostaje sterowanie bazujące na kasecie, która może być podwieszona do wciągnika lub podwieszona niezależnie. Wysoki stopień ochrony (IP65) zapewni odporność kasety na działanie czynników zewnętrznych. Z kolei bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych gwarantuje klasa izolacji F. Sterowanie bezpośrednie bazuje na napięciu 400 V/50 Hz. W niektórych modelach przewidziano sterowanie pośrednie 48 V. Konstrukcja mechaniczna żurawia zazwyczaj bazuje na żebrowanych słupach. Żurawie spełniają wymagania normy DIN 15018 (dźwignice, konstrukcje stalowe – zasady projektowania), EN 60204-32 (elektryczne wyposażenie maszyn) oraz Dyrektywy Maszynowej.

Żurawie słupowe i naścienne

Wśród zalet oferowanych na rynku żurawi warsztatowych wymienia się przede wszystkim lekką konstrukcję. Na uwagę zasługuje sztywna konstrukcja stalowa i niewielka wysokość profilu ramienia, dzięki czemu uzyskano optymalną wysokość podnoszenia. Ramię o zmniejszonym przekroju umożliwia jazdę wózka wewnątrz profilu, a użebrowana stopa słupa jest całkowicie kotwiona. Nie mniejszą rolę odgrywa wózek z lekkobieżnymi rolkami z tworzywa sztucznego. Zazwyczaj słup żurawia ma przekrój kwadratowy. Zakres obrotu wynosi do 180°. W niektórych modelach przewiduje się łatwy montaż mechanizmu jazdy dzięki odkręcanej płycie czołowej ramienia i przesuwnym zderzakom wózka. Instalacja elektryczna bazuje na pierścieniu ślizgowym.

Konstrukcje żurawi można podzielić na słupowe i przyścienne. Żurawie słupowe, podobnie jak żurawie kołowe, stanowią bardzo często wykorzystywane urządzenia w utrzymaniu ruchu. Z kolei żurawie przyścienne montowane są do konstrukcji nośnej hali. Co prawda żurawie tego typu pełnią identyczne funkcje w porównaniu z modelami słupowymi to jednak różnica tkwi (na niekorzyść konstrukcji przyściennych) w ograniczeniu stopnia obrotu. Modele przyścienne zajmują mniej miejsca, bowiem konstrukcja montowana jest do filaru. Warto zwrócić uwagę na fakt, że żurawie naścienne obciążają konstrukcję nośną hali, a co najważniejsze – kluczową rolę przed montażem odgrywają odpowiednie obliczenia budowlane.

Wciągniki i mechanizmy jezdne

W zależności od modelu żuraw może być wyposażony w elektryczny wciągnik łańcuchowy lub linowy. W elektrycznym wciągniku przewiduje się dwie prędkości z podnoszeniem szybkim i precyzyjnym, w proporcji 1:4 lub 1:6. Konstrukcja napędu elektrycznego jest oparta na klatkowym silniku zmienno-biegunowym z elektromagnetycznym hamulcem tarczowym. Istotną rolę odgrywa regulowane sprzęgło cierne, które zapewnia ochronę przed przeciążeniem mechanicznym. Zarówno zasilanie, jak i przewód sterujący są przyłączane za pomocą szybkozłączy.

W zależności od modelu wybrać można ręczny lub elektryczny przesuw mechanizmu jazdy. Łańcuch o wysokim poziomie wytrzymałości chowa się w specjalnym pojemniku. Przydatne rozwiązanie stanowią odboje ograniczające jazdę wciągnika. W niektórych modelach przewidziano sterowanie stycznikowe oraz elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem z licznikiem roboczogodzin. Bezpieczeństwo pracy z pewnością zapewni wyłącznik krańcowy zarówno dla najniższego, jak i najwyższego położenia haka. W elektrycznych wciągnikach linowych przewiduje się z kolei linę o wysokim poziomie trwałości.

Zamocowanie

Kluczową rolę odgrywa odpowiednie zamocowanie żurawia. Zazwyczaj konstrukcja w tym zakresie bazuje na fundamencie ze śrubami kotwiącymi oraz płycie pośredniej z kotwami chemicznymi. Konstrukcję tego typu montuje się do posadzki. Płyta pośrednia może być również montowana na mokro. Istotną rolę w konstrukcji mocowania odgrywa rama wspornika na słupie stalowym oraz obejma na betonowy słup. Konstrukcja tego typu jest spawana do marek, które są kotwione do betonu zbrojonego. Z kolei ramę przelotową instaluje się do ściany z betonu zbrojonego.

Co na rynku

Typoszereg żurawi ABUCompact z oferty firmy ABUS Crane Systems uzupełnia niewielki model GMC o udźwigu 100 lub 200 kg. Urządzenie w standardzie wyposaża się w płynną regulację prędkości podnoszenia. Istotną rolę odgrywa modułowa konstrukcja wciągników, dzięki czemu urządzenie nabyć można w wielu wariantach, o prędkościach podnoszenia do 20 m/min, w grupach natężenia pracy do 4 m (wg FEM). W urządzeniu przewidziano okładziny hamulcowe cechujące się wysokim poziomem trwałości, wynoszącej do 1 mln hamowań w normalnych warunkach do pierwszej regulacji. Na uwagę zasługuje przy tym układ zamkniętego smarowania, regulowane sprzęgło oraz szybkozłącza elektryczne.

Suwnice bramowe typoszeregu TD z oferty firmy Columbus McKinnon Polska znajdują zastosowanie w wielu obszarach, zaczynając od warsztatów, serwisów samochodowych, aż do aplikacji przemysłowych. Nadają się do ciężarów mniejszych i średnich. Suwnice przemieszczane są ręcznie i są niezależne od prowadzenia na szynach. Suwnice bramowe Yale nie są środkami transportu bliskiego, natomiast mogą być przestawione do miejsca zastosowania. Należy ściśle przestrzegać wytycznych dotyczących poruszania suwnic bramowych oraz manipulacji ciężarami.

Firma Konecranes oferuje żurawie z wciągnikami, które mogą być używane w miejscach o zwiększonym zagrożeniu wybuchem. Modele przystosowane do pracy w środowiskach niebezpiecznych to wciągnik linowy EXCXT, elektryczny wciągnik łańcuchowy EXN, wciągnik pasowy EXB i wciągniki ręczne EK. Z kolei z oferty firmy Promag wybrać można m.in. przejezdne żurawie hydrauliczne, w których podnoszenie odbywa się za pomocą ręcznej pompy olejowej. Urządzenia tego typu są nieodzownym elementem procesów wymagających podnoszenia ciężkich przedmiotów, np. w zakładach produkcyjnych i warsztatach, wyciągania silników z samochodów, rozładunku niewielkich samochodów oraz obsługi maszyn.

Z oferty firmy Hak wybrać można żurawie słupowe pełnoobrotowe typu ZSP o udźwigu Q = 3,2 t i kącie obrotu 360°. Zaletą tego urządzenia jest pole robocze o znacznych obszarach, dlatego zastosowanie obejmuje podnoszenie wszelkiego rodzaju części oraz szybki transport. Firma Heka oferuje hydrauliczne żurawie warsztatowe zaprojektowane z myślą o wyciąganiu silników. Urządzeń tego typu używa się najczęściej do montażu i demontażu silników w samochodach osobowych i ciężarowych. Żuraw ten może być składany. Oprócz tego w ofercie firmy Heka na uwagę zasługują żurawie o konstrukcji dostosowanej do pracy z europaletami.

Firma Windex oferuje żurawie Donati z obrotem ręcznym lub elektrycznym, kolumnowe lub przyścienne, zaprojektowane z myślą o transporcie bliskim – wewnątrz i na zewnątrz hal. Standardowe wykonania obejmują żurawie o udźwigu ok. 10 000 kg oraz wysięgu ramienia ok. 10 m.

UR

Autor: Damian Żabicki