Zwrot z inwestycji w IIoT: korzyści w zakresie bezpieczeństwa i produktywności

Fot. Freepik

IIoT obiecuje skrócić czas przestojów i zaoszczędzić pieniądze, zwłaszcza w przypadku zastosowania do starszego sprzętu.


IIoT Insights

– Minimalizacja przestojów urządzeń IIoT jest kluczem do utrzymania przychodów, a IIoT obiecuje zaspokoić tę potrzebę.

 

– Nieplanowane przestoje mają bezpośredni związek z utratą przychodów i czasu produkcji.


Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) obiecuje skrócić czas przestojów, zwłaszcza w świecie przemysłowym 24/7. W większości branż przemysłowych przestoje mogą być kosztowne; około 20 miliardów dolarów pod względem utraconych przychodów w samym tylko przemyśle przetwórczym. Ogólnie rzecz biorąc, za każdym razem, gdy funkcjonuje starszy sprzęt, który zbliża się do 60 lat, będzie istniała ciągła potrzeba konserwacji. Jeśli IIoT może wyeliminować kontrole oparte na trasach tego starszego sprzętu i wprowadzić priorytetyzację tras, może to mieć wysoką wartość dla organizacji.

Bezawaryjność sprzętu ma bezpośredni wpływ na produktywność i wydajność zakładu. Odwieczna powszechna praktyka analizy drgań na podstawie trasy może nie zapewnić wystarczającego wczesnego wskazania problemów, ponieważ dane nie są gromadzone w sposób ciągły i nie są dostarczane zdalnie lub w czasie rzeczywistym.

Nieplanowany przestój spowodowany awarią niewłaściwie konserwowanych zasobów, takich jak silniki i urządzenia obrotowe, jest jednym z najbardziej ryzykownych i najdroższych scenariuszy, jakie może ponieść organizacja i jej zespoły utrzymania ruchu. Aby ograniczyć te potencjalne poważne straty ekonomiczne, zintegruj szeroką gamę metod konserwacji, które obejmują rutynowe kontrole fizyczne i monitorowanie oparte na stanie, aby wykryć awarię sprzętu, zanim do niej dojdzie.

Czujniki drgań i temperatury silnika stale monitorują stan każdego obracającego się sprzętu i ostrzegają zespoły konserwacyjne w przypadku wykrycia anomalii. Wczesne ostrzeżenia o zbliżającej się awarii sprzętu umożliwiają zespołom konserwacyjnym proaktywne reagowanie zamiast radzenia sobie z nieoczekiwaną awarią.

Produkty IIoT, które można szybko i niedrogo wdrożyć w celu bezprzewodowego monitorowania drgań, stają się atrakcyjne dla inżynierów niezawodności i kierowników zakładów, którzy chcą ulepszyć istniejącą analizę drgań opartą na trasach lub rozpocząć podróż w kierunku konserwacji opartej na danych. Na drugim końcu tego spektrum znajduje się wiele wysokiej klasy systemów monitorowania drgań zaprojektowanych do natychmiastowego wyłączania procesów w przypadku wystąpienia określonego rodzaju drgań w wyznaczonym zakresie częstotliwości. W rezultacie systemy te muszą stale gromadzić i przetwarzać dane dotyczące drgań.

Decyzje dotyczące cyfrowej transformacji zawsze będą złożone i wieloaspektowe. Z tego powodu, jeśli firma nie przemyśli konsekwencji integracji ze starszym sprzętem i istniejącą siłą roboczą, prawdopodobnie doprowadzi to do gorszych wyników wdrożenia IIoT niż to, co można by zobaczyć, kładąc podwaliny pod integrację sieci.

Wiele obiektów ma problemy z przestojami, które kosztują ich organizację stracony czas i pieniądze. Nie mają one ogromnego budżetu na konserwację, aby przeciwdziałać stratom związanym z degradacją sprzętu lub nieoczekiwaną awarią. Inne obiekty zainwestowały tak dużo w konserwację, że skutecznie wyeliminowały problemy związane z przestojami.

Może to być jednak nieoptymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na konserwację, ponieważ wydają więcej niż jest to konieczne, aby zoptymalizować wymagania dotyczące przestojów. Mamy nadzieję, że dzięki technologii IIoT osiągniemy równowagę, która doprowadzi do wydawania optymalnej ilości pieniędzy na konserwację w celu ograniczenia przestojów do poziomów, które skutkują rentownymi funkcjami biznesowymi.

IIoT może uzupełnić powiększającą się lukę w wykwalifikowanej sile roboczej, która powstała w wyniku odchodzenia na emeryturę wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu. Najważniejszym aspektem, który powinniśmy docenić, jest bezpieczeństwo zwiększone dzięki analityce IIoT, która zapewnia lepsze planowanie i proaktywne podejście do konserwacji.

Możliwości cyfrowej transformacji IIoT są nieograniczone i zniechęcające. Wielu menedżerów obiektów, którzy chcą rozpocząć swoją cyfrową podróż, stoi przed wyzwaniem, w jaki sposób ich istniejący sprzęt i systemy mogą zawierać inteligentne urządzenia. W tym miejscu do gry wkraczają dzisiejsze niedrogie rozwiązania zasilane bateryjnie.

Technologie leżące u podstaw IIoT są już gotowe do działania. Łatwe do wdrożenia czujniki są niedrogie i dostępne. Architektury komunikacji bezprzewodowej i sieciowej zostały opracowane tak, aby były niezawodne w środowisku przemysłowym. Hosting w chmurze stał się wszechobecny, przystępny cenowo i godny zaufania. Już same te trzy osiągnięcia mogą pomóc organizacjom w tworzeniu solidnych i niezawodnych rozwiązań IIoT.